Laurentiu Dumitru

ARTICOLE

Între trup şi suflet: discipline alternative din universul New Age

Arhim. Iuvenalie Ionaşcu

Sunt unii care apelează la aceste "discipline alternative" pentru că nu reuşesc să găsească un sens în viaţă. Alţii vor să schimbe alimentaţia, sau caută un mod alternativ de a se trata, sau au nevoie să iasă din stress. A luat naştere, astfel, un adevărat "boom spiritual", cu centre răspândite în întreaga lume occidentală. "Cultul raţionalităţii şi psihologia utilitaristă au epuizat potenţialul lor de atracţie. De aici, nevoia de recuperare: din partea spiritului asupra materiei", se exprima Giancarlo Arientoli, organizatorul manifestaţiei "Roma new age". De la budhism la alimentaţia biologică, un întreg univers de discipline zise alternative. Să ne oprim măcar asupra unora dintre ele.

Budhism. Centre de studiu şi meditaţie budhiste iau naştere peste tot. O religie orientală transplantată şi adaptată în Occident, cu adepţi din ce în ce mai numeroşi.

Îngeri. Aceştia sunt o prezenţă constantă în mai multe religii. "Din antichitate, până în zilele noastre - opinează scriitorul Igor Sibaldi, autorul unui bestseller, <<Maeştri invizibili>> - nu există religie care să nege existenţa protectorilor noştri". Romane, reviste, filme în care îngerii apar invariabil drept protectori, mesageri, prieteni. Chiar şi în sânul Bisericii Catolice activează o mişcare cu tendinţe eretice, "Opus angelorul", cu câteva milioane de adepţi, cu toate măsurile de condamnare luate de Sant`Uffizio.

Meditaţia transcendentală. Este practica ce stă la baza tuturor disciplinelor neo-spiritualiste. Tehnici de concentrare şi respiraţie sunt multe, dar toate cu acelaşi scop: să ajute mintea şi fizicul să intre în simfonie între ele. După părerea medicilor "psiho-somatici", cine se dedica acestor meditaţii are mul tai puţine şanse să se îmbolnăvească.

Discipline orientale. Toate au mii de ani, dar revăzute de new-age-ri, care au adaptat exerciţiile fizice şi de respiraţie, care să favorizeze echilibrul corpului, al minţii şi al sufletului. Cel mai adesea, Tai chi chuan invocată împotriva stress-ului sau pentru favorizarea circulaţiei energiei vitale. În Reiki do, maestrul transmite energia prin intermediul mâinilor. Feng Shui învaţă cum să ne aşezăm patul sau să ne orientăm construcţiile şi mobilele pentru a favoriza energia cosmică.

Muzica. Este ascultată ca divertisment sau ca tratament. Cunoaşte diverse filoane. Animistic: relaxează şi favorizează meditaţia, cu ajutorul sunetelor de apă, de greieri, de păsări. Armonic: cântarea gregoriană şi cea clasică modificate. Dans: trance dance se inspiră din dansurile şamanilor, pentru tratamentul minţii, corpului şi spiritului.

Reviste şi cărţi. Numărul titlurilor este impresionant.

Psihoterapia. De obicei, este prima etapă a începătorilor, în drumul lor către "sinele superior". Şcolile sunt numeroase; cele mai multe prevăd terapii de grup. Mai renumită este aşa zisa "cry primal" (strigăt primordial). În toate centrele în care se face meditaţie, sunt prezente şi aceste întâlniri transpersonale.

Medicina holistică şi alimentaţia naturală. Conform viziunii Epocii Vărsătorului, în care se zice că am intrat şi în care vom rămâne pentru următoarele două mii de ani, omul este un microcosmos, în interiorul unui macrocosm. Dacă se hrăneşte cu alimente contaminate, echilibrul fizic se va altera şi astfel se va îmbolnăvi. De aceea, este nevoie să se hrănească cu alimente biologice, necontaminate. Tratând trupul, se tratează şi spiritul. Mai cunoscută este Ayurveda: născută în India cu vreo mie de ani în urmă, se bazează pe masaje cu uleiuri aromatice, ca şi pe consumul de ierburi şi integratori pentru purificare trupului. Cromoterapia: acţionează prin intermediul culorilor şi se bazează pe faptul că acestea influenţează pozitiv glandele şi hormonii. Florile lui Bach: sunt 38 de remedii florale, descoperite în anii `30 de către doctorul Edward Bach pentru tratamentul stărilor mentale negative.

Desigur, lista disciplinelor New Age ar putea continua. Ne mulţumim să le fi amintit, în treacăt, pe cele mai cunoscute. Cum se vede, avem de-a face cu un univers fragmentat, lipsit cu totul de unitate, care oferă, ca într-o piaţă de zarzavaturi, de toate pentru toţi. Nu ştiu cât vor fi reuşit să dobândească echilibrul dorit cei ce se adresează acestor metode de tratament; credem însă că rolul autosugestiei este aici mai important decât cura însăşi.

Ceea ce se poate mărturisi, cu siguranţă, din partea părinţilor duhovniceşti care întâlnesc tineri care au făcut astfel de experienţe, este că dezechilibrul dobândit în aceste locuri este destul de îngrijorător. Şi adesea, unele din aceste victime au nevoie de cure medicale, altele, de o îndelungă sfătuire duhovnicească. Pentru că nu poţi trece printr-o astfel de ploaie fără să te uzi.

Cre┼Ytinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet