Laurentiu Dumitru

ARTICOLE


Necesitatea catehezei

Pr. Nicolae Napoleon Dabu

"...dar fericiţi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc" (Luca 11, 28)

Duhul să nu-l stingeţi. Proorociile să nu le dispreţuiţi. Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine; feriţi-vă de orice înfăţişare a răului. (I Tesaloniceni 5, 19-22)

În scurta mea experienţă de preot şi totodată duhovnic, am constatat cu surprindere şi amărăciune că cea mai mare parte a creştinilor nu cunosc Simbolul Credinţei (Crezul), Tatăl nostru, Rugăciunile începătoare, dar nici importanţa Sfintei Liturghii sau a Sfintelor Taine, în general. Cum am putea numi această atitudine faţă de propria credinţă, de vreme ce din noianul de argumente aduse pentru disculpare, desprindem: comunismul ateu, nepăsarea şi nu în ultimul rând "grijile acestei vieţi". Cred însă că în primul şi în primul rând vina o poartă însuşi credinciosul, care, ascunzându-se în spatele unei sintagme ce tinde să se generalizeze: "am credinţa mea", cade tragic într-o condamnabilă vanitate.

Vă întrebaţi, firesc, care sunt sursele principale care m-au condus la emiterea acestei concluzii? Pentru a fi cât mai concis, aş dori să amintesc numai două: Taina Sfântului Botez şi Taina Sfintei Spovedanii.
Majorităţii naşilor care girează înaintea lui Dumnezeu, ca "al doilea rând de părinţi" pentru cei pe care îi creştinează, le-am adresat întrebarea: "Ştiţi Crezul?". Mi s-a răspuns fie printr-un zâmbet, fie printr-o ridicare din umeri, sau în cel mai "bun" caz prin: "lasă părinte că-l citesc". Bineînţeles, dragi naşi, dar ştiţi că datoria primordială în raport cu finul sau finii dumneavoastră este să vegheaţi la creşterea lor în frica de Dumnezeu şi în dreapta credinţă? Cum vă manifestaţi această grijă de vreme ce nici dumneavoastră nu cunoaşteţi cele mai elementare învăţături ale Bisericii lui Hristos? V-aş propune ca odată cu frumoasele daruri pe care le faceţi finilor la Botez, să adăugaţi şi o Sfântă Scriptură, un Catehism Creştin Ortodox, o Carte de rugăciuni şi totodată să vă acoperiţi şi dumneavoastră minusurile.

Cât priveşte Taina Sfintei Spovedanii, pot spune că m-a ajutat foarte mult în constatarea acestor lipsuri. Întrebarea pe care am pus-o a fost nu "cât timp vă rugaţi?" sau "când şi unde vă rugaţi?", ci "ce rugăciuni ştiţi?". Cei mai în vârstă, care au prins vremurile când în Şcoală se preda Religia, mai ştiu Tatăl nostru şi Crezul la fel ca şi copiii pentru care ierarhi, ca Prea Sfinţitul Episcop Calinic, au susţinut după 1989, în Parlament, reintroducerea învăţământului în Şcoală; dar creştinii cu vârste cuprinse între 25 şi 50 de ani sunt cei mai afectaţi de sindromul "am credinţa mea". De la unii dintre aceştia am primit diverse răspunsuri: "îmi fac o cruce când mă culc", "mă închin când plec la serviciu" sau spun "Doamne ajută!".

Pentru a ieşi din această "necunoaştere" a învăţăturilor de credinţă şi a rugăciunilor Bisericii, cei în cauză sunt datori în primul rând să participe regulat la Sfânta Liturghie din Duminici şi Sărbători, deoarece însăşi Liturghia este o cateheză în sine, având în vedere că în cadrul ei sunt rostite rugăciuni ca Tatăl nostru, Crezul şi sunt citite Apostolul şi Sfânta Evanghelie (pe care la final preotul o sintetizează în predică).

În al doilea rând fiecare creştin drept-măritor are datoria de a continua însuşirea învăţăturilor Bisericii şi practicarea rugăciunii în particular, acasă la el, în propria cameră, unde este firesc să existe o Sfântă Scriptură (Biblia), un Catehism, o Carte de rugăciuni, o Sfântă Icoană şi o candelă. Rugăciunea particulară trebuie săvârşită atât din îndemnul propriei conştiinţe, dar şi din indicaţiile epitimice ale preotului duhovnic, el fiind cel mai în măsură să constate evoluţia duhovnicească a credinciosului care i se mărturiseşte. Nu trebuie uitată nici lecturarea unor capitole din Sfânta Scriptură, pentru a respecta astfel îndemnul Mântuitorului Hristos: "Privegheaţi (şi vă rugaţi), căci nu ştiţi ziua, nici ceasul când va veni Fiul Omului" (Matei 25, 13; Marcu 13, 33; Matei 26, 41; Luca 21, 36).

Cre┼Ytinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet