Laurentiu Dumitru

ARTICOLE


"Femeia să se teamă de bărbat"?

Pr. Lucian Grigore*

Potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, circa 13% din totalul violenţelor înregistrate în Romania au loc în familie, victimele fiind în primul rând femeile. Dintre actele de violenţă familială, aproape 40% din cazuri au loc în mediul rural, celelalte evenimente fiind înregistrate în mediul urban. Circa 30% dintre româncele cu vârste cuprinse între 18 şi 45 ani au fost agresate de soţii lor. Datele au la bază incidentele declarate, numarul cazurilor reale fiind intotdeauna mai mare decat al celor înregistrate de poliţie şi de serviciile de sănătate.

Pornind de la aceste statistici îngrijorătoare, ne simţim responsabili, ca cetăţeni, să cercetăm cauzele violenţei familiale şi să căutăm vindecare pentru aceste rele. Ar fi de dorit o analiză amănunţită a fenomenului pentru a judeca faptele - pe bună dreptate - în contextul mutaţiilor socio-educaţionale care motivează conflictele familiale. Există însă voci care incriminează întrucâtva şi Biserica pentru că dintru început, chiar în momentul oficierii cununiei, soţii sunt siliţi să asculte un cuvânt ca acesta - "femeia să se teamă de bărbat" - citat din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel (Efes. 5, 33), fapt care ar da un avânt nepermis soţului în a-şi impune cu violenţă punctul de vedere în relaţia de familie. Conştienţi de impactul unui astfel de cuvânt asupra destinului familiei creştine, unii dintre slujitorii care găsesc că acest cuvânt ar fi prea dur pentru conştiinţa soţilor, lasă să se audă în finalul Apostolului citit la slujba cununiei cuvântul "femeia să respecte pe bărbat", ceea ce nu concordă întocmai cu litera Scripturii (cu traducerea corectă).

Este oare posibil, prin aceasta, să încurajeze Biserica violenţa familială? Nicidecum! Cei ce vor dori să-şi sporească atenţia asupra textului integral citit din Sfânta Scriptură în vremea cununiei, vor observa că autorul biblic, vorbind despre însoţirea nunţii, face trimitere la analogia însoţirii dintre Hristos şi Biserică. Textul de la Efeseni cap. 5 îndeamnă pe bărbat să-şi iubească soţia până la sacrificiul de sine, "aşa după cum Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească". Ceea ce trebuie reţinut dintru început este invitaţia la îngăduinţă pe care o face Sfântul Apostol Pavel soţilor, când zice: "supuneţi-vă unul altuia, întru frica lui Hristos". Este un îndemn spre unire în duhul înţelegerii şi al acceptării voii celuilalt, sub protecţia atotcuprinzătoare a temerii de Dumnezeu, tocmai pentru că "frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii" (Pilde 1, 7). "Fără frică de Dumnezeu - spune Sfântul Vasile cel Mare - nu poţi deveni nici înţelept, nici milostiv, nici bun cugetător, ea este cheia virtuţilor. Frica de Dumnezeu întăreşte credinţa, iar în momentele grele dă sufletului putere să reziste tuturor ispitelor". Iată de ce unirea într-un gând şi o lucrare a soţilor trebuie să stea sub semnul temerii de Dumnezeu, o temere care dă virtute, cupătare, bună rânduială şi ascultare de celălalt. Între soţi este de dorit să nu fie niciodată dezbinare şi împotrivire. "Temerea" este circumscrisă prezenţei lui Dumnezeu în viaţa lor şi în casa lor, de aceea apostolul, atunci când vorbeşte despre unitatea dintre ei, adaugă: "Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică"(Efes. 5, 32).

În acest context trebuie înţeles cuvântul despre "temere" amintit de Apostol şi nu în accepţiunea încurajării unui comportament violent ori a impunerii forţei brutale uzând de constrângere, intimidare şi terorizare şi culminând cu lovituri fizice: maltratare, brutalizare, bataie ori chiar cu lovituri cauzatoare de moarte. Soţia nu este şi nici nu poate deveni victima forţei oarbe a soţului şi nici instrumentul exerciţiilor de violenţă ale acestuia. Ea nu trebuie "să se teamă de" bărbatul său - pe care îl iubeşte şi îl preţuieşte; tocmai fiindcă îl iubeşte şi îl preţuieşte, trebuie mai curând "să se teamă pentru el" ori "să se îngrijoreze de el - să se îngrijească de el", petrecând împreună întristările şi bucuriile vieţii.

Este potrivit a spune: "femeia să se îngrijească de bărbatul ei"! Totuşi, celor care au dubii serioase în privinţa interpretării acestui text de la Efeseni, le recomandăm textul diortosit de Înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu Valeriu Anania, ediţia jubiliară a Bibliei tiparită la Bucureşti în anul 2001, în care aflăm trimiteri către explicaţiile cuvenite acestei traduceri: "fiecare dintre voi să-şi iubească femeia ca pe sine însuşi, iar femeia spre bărbatul ei să se-nfioare". Amin!

* Preot Paroh la Biserica Domnească "Sfântul Gheorghe" Piteşti

Cre┼Ytinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet