Laurentiu Dumitru

ARGESUL ORTODOX


Eutanasia, compasiune sau crimă?

Pr. Nicolae Napoleon Dabu

Eutanasia În ultima vreme, tot mai des, în şi prin mass-media, se încearcă resuscitarea şi promovarea unor practici hedonico-antropcentrice ale antichităţii greco-romane, pe care Sfinţii Părinţi le-au combătut şi stigmatizat, trimiţându-le la groapa de gunoi a istoriei. Aşa se face că, după ce unele state ale lumii au legalizat fel şi fel de păcate, sub presiunea diferitelor organizaţii internaţionale, ce chipurile apără drepturile omului, acum legalizează un alt păcat: eutanasia.

Ce este eutanasia?

Eutanasia este acţiunea prin care, într-un mod nedureros, este suprimată viaţa unei persoane a cărei suferinţă grea şi prelungită, este considerată iremediabilă. Hotărârea de a recurge la această metodă de părăsire a vieţii poate aparţine bolnavului, rudelor sau medicului şi, conform opiniei majorităţii promotorilor eutanasiei, are la bază compasiunea sau mila faţă de suferind. Viaţa este primul şi cel mai important dintre darurile pe care Dumnezeu le-a făcut omului. Păcatul protopărinţilor a dus la apariţia suferinţei, a bolii şi implicit a morţii. Timpul şi aspectul vieţii pământeşti a omului ţine de modul în care aceasta trăieşte şi de providenţa divină. Dreptul de ridicare a vieţii omului aparţine exclusiv lui Dumnezeu, ca Unul care ne-a creat, ne-a mântuit prin Fiul Său, ne sfinţeşte prin Duhul său Cel Sfânt şi ne poartă de grijă ca "Un Dumnezeu Multmilostiv şi îndelung răbdător".

Atunci când o persoană îşi suprimă sau îşi dă acceptul pentru a-I fi suprimată viaţa datorită unei suferinţe grele, vorbim de sinucidere, iar când cei din jur, fie ei medici sau rude, consideră "din milă" că suferinţa trebuie curmată prin moarte, nimic nu ne împiedică să constatăm încălcarea poruncii divine "să nu ucizi". Şi din punct de vedere medical, eutanasia este un afront la adresa jurământului şi statutului medicului, pentru că "medicina luptă pentru viaţă.iar medicul este dator să aline suferinţele, dar nu are dreptul să grăbească intenţionat procesul natural al morţii" (Dr. George Stan, Teologie şi Bioetică, p. 122).

Eutanasia încalcă şi "Drepturile omului". În articolul 3 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se spune că "orice fiinţă umană are dreptul la viaţă." iar în Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale este accentuat faptul că "moartea nu poate fi aplicată în mod intenţionat." (artic. 2.1). Tuturor celor care sunt în suferinţă şi care văd în Iisus Hristos pe biruitorul morţii, Biserica le vorbeşte prin gura apostolului Iacov: "De este cineva dintre voi în suferinţă, să se roage, de este cineva cu inimă bună să cânte psalmi, de este cineva dintre voi bolnav, să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului şi rugăciunea credinţei va milui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica pe el, iar de va fi făcut păcate, se vor ierta lui.(Iacov 5, 14-15).

Cre┼Ytinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet