Laurentiu Dumitru

ARTICOLE


S-a căsătorit Cain cu propria soră?

Cornel Dragoş

"Şi-a cunoscut Cain pre femeia sa şi zămislind ea a născut pe Enoh"

Teza creaţiei, afirmată de religie şi întărită de ştiinţa cea adevărată, susţine că omenirea, în toată diversitatea ei, provine dintr-un singur om (monogeneză), faţă de evoluţionismul care se bazează pe teoria poligenezei.

Dar, se va întreba critic un cititor: dacă Adam este obârşia tuturor (aşa cum postulează Biblia) de unde a provenit soţia lui Cain? Creştinii răspund: dintre fiicele lui Adam. Să urmărim argumentele. Cartea Facerii pomeneşte dintre copiii lui doar pe Cain, Abel şi Set (Sith), deşi aceştia au fost doar cei dintâi, urmându-le încă mulţi alţii. Mai târziu, în Facere 5, 4 se specifică faptul că Adam a trăit şapte sute de ani după naşterea lui Set, timp în care a născut fii şi fiice. Trăind 930 de ani, primul om a primit porunca să crească şi să se înmulţească, deci trebuie să fi avut zeci sau sute de copii. Cronograful (tradus din greceşte de Pătraşco Danovici) aduce o precizare importantă: "Şi i-au rămas pe urmă lui Adam treizeci de feciori şi douăzeci şi şapte de fiate (fete - n.n)". (volumul I, pag. 13)

Aceasta ne conduce la o altă întrebare: cum se face că s-a căsătorit Cain cu propria soră? Nu reprezintă o astfel de unire conjugală incest condamnat de pravila Bisericii Ortodoxe? Negreşit, evenimentele se petreceau la începutul vremurilor, când oamenii trăiau sute de ani şi după o altă rânduială: "E vădit deci că omenirea era cu totul altfel decât aşa cum o cunoaştem astăzi, chiar şi trupeşte", sublinia ieromonahul american Serafim Rose continuând explicaţia Sfântului Ioan Gură de Aur din Omilii la Facere (Capitolul 20, versetul 1) - pag. 234. "Era la început şi pentru că trebuia să se înmulţească neamul omenesc, s-a îngăduit să se căsătorească fraţii între ei".

Să dăm, în continuare, cuvântul unui reprezentant al ştiinţei, biologul şi geneticianul american A. E. Wilder-Smith. Cunoscutul autor al lucrării Omul- origine şi destin afirmă că nu a existat nici o dificultate pentru Cain să se căsătorească cu una dintre surorile sale deoarece deteriorarea genetică imediat după creaţie ar fi fost mai puţin dominantă ca în prezent, iar consecinţele endogamiei nu s-ar fi comparat cu cele ale unor astfel de uniri din zilele noastre.

Astăzi în laboratoarele din întreaga lume se practică pe scară largă încrucişarea selectivă de tipul frate-soră pentru producerea de animale de laborator. Atâta vreme cât nu avem de-a face cu gene regresive nedorite, fie de la frate, fie de la soră, nu pot apărea nici un fel de consecinţe nefaste, iar rezultatul acestor încrucişări sunt rasele viguroase obţinute. Se pare că şi anumite case regale egiptene au întrebuinţat acelaşi procedeu şi au produs descendenţi foarte fecunzi pentru dinastiile lor.

În perioada contemporană, cu pericolul regresivităţii la oameni, practica ar fi riscantă, putând provoca malformaţii la urmaşi. Dar, pe vremea lui Cain, căsătoria cu una dintre multele sale surori nu ar fi constituit nici o dificultate din punct de vedere genetic, neexistând decât o mică sau chiar nici o deteriorare a zestrei genetice de care să se teamă vreuna dintre părţi.

Cre┼Ytinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet