Vestitoarele Învierii

Învierea Domnului, Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu No Comments

Pr. Prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu CUVÂNT LA DUMINICA A TREIA DUPĂ PAŞTI (A MIRONOSIŢELOR) Nu curiozitatea le-­a îndemnat pe femeile mironosiţe să vină la mormântul unde fusese pus Mântuitorul, ci dorinţa arzătoare de a face totul după rânduială, până la capăt, chiar de-ar fi fost să-i înfrunte pe ostaşii puşi de strajă. Evanghelia după […]

Învierea de după Înviere

Învierea Domnului, Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu No Comments

Pr. Prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ LA DUMINICA SFÂNTULUI APOSTOL TOMA „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20, 29) Când Mântuitorul se arată ucenicilor a opta zi de la Înviere, Toma, numit şi „Geamănul” sau „Didimos”, are prilejul să se convingă de realitatea şi adevărul Învierii. Îi spuseseră apostolii […]

Spre Golgota

Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu, Sfintele Patimi No Comments

Pr. Prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu Urca Domnul spre Ierusalim. Vestise de trei ori Sfintele Sale Patimi, fiindcă aşa trebuia, „să pătimească acestea şi să intre întru Slava Sa“ (Luca 24, 26) şi le spusese cu câtva timp în urmă celor doi ucenici care au cerut să stea unul de-a dreapta şi altul de-a stânga […]

Maica smereniei

Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu No Comments

Pr. Prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu A existat în istoria mântuirii noastre un moment care a făcut să-şi oprească respiraţia întreaga Creaţie pentru o clipă, uimită de nemărginita libertate pe care Dumnezeu a dat-o omului. „Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută” (Troparul Născătoarei de Dumnezeu, Glasul 4) era pe punctul de a […]

Credinţă, rugăciune şi post

Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu No Comments

Pr. Prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu Când vine necazul asupra copiilor noştri, suferim îndoit, ca părinţi. Suferim, căci sunt trup din trupul nostru, că n-avem întotdeauna la îndemână leacul vindecător, că nu ştim, adesea, unde să alergăm pentru a curma chinul. Nu există o imagine mai impresionantă decât a părinţilor care şi-ar da viaţa dacă […]

Taina Sfintei Cruci

Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu No Comments

Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu „Asta e crucea lui!…”, spunem despre un frate al nostru care, nu de o zi – două, se află într-un necaz. Îl duce în spate fără să crâcnească, înţelegând că în viaţa lui lucrează tainic voinţa lui Dumnezeu. Dacă este un om credincios, va descoperi mai repede ţinta spre […]

Despre suferinţă şi nemurire

Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu No Comments

Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu Cât de impresionantă este fapta celor care îl aduc pe un slăbănog (paralitic) la Iisus să-l vindece! … Am alerga, atunci când îi vedem în suferinţă pe părinţii, copiii, fraţii, surorile, vecinii, prietenii noştri, până la capătul pământului să găsim leacul portrivit sau vindecătorul care face să dispară durerea, […]

Duminicile din Postul Mare

Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu No Comments

Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu Duminicile din Postul Mare sunt trepte duhovniceşti în urcuşul nostru către Golgota, aşa cum erau ele odinioară pentru catehumeni, adică aceia care se pregăteau să fie botezaţi în Legea lui Hristos. Numai astfel, urcând în cunoaşterea jertfei lui Hristos şi a semnificaţiilor mântuitoare ale Sfintelor Patimi, pătrundem taina Crucii […]