Carte in dar de la Predania

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 2 Comments

Cu prilejul intrarii în Postul Mare, editura Predania vă dăruieşte în format electronic cartea Sfântului Nicolae Velimirovici “Inima în Marele Post” – o lectură plină de folos duhovnicesc, scrisă în duhul aparte al Vlădicii Nicolae, ce îşi doreşte să-l îndrume şi însoţească pe tot creştinul de-a lungul Marelui Post, săptămână de săptămână, în această tainică […]

Dan C. Mihailescu vorbind despre cartea “Prin fereastra temniţei” (Sf. Nicolae Velimirovici)

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici, From Youtube / Trilulilu/ VideoGoogle etc. 2 Comments

Dan C. Mihăilescu – “Omul care aduce cartea”: recenzie la “Prin fereastra temniţei” (Ed. Predania, Bucureşti, 2007) – emisiune PRO-TV decembrie 2007

Democratie si libertate, Sf. Nicolae Velimirovici

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 8 Comments

selectie din “Tarimul inaccesibil”, Episcopul Nicolae Velimirovici, editura Cathisma, Bucuresti, 2007, pp.79-84 Democratie si libertate* “Democratiile, si cele antice, si cele contemporane, au aparut ca antidot impotriva tiraniei. Puterea unuia era schimbata prin puterea celor multi sau prin puterea tuturor. Punctul de pornire al oricarei democratii a fost dorinta de a da libertate mai multor […]

Cinstea de a fi creştin

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 1 Comment

Nu există pe lume cinste sau chemare mai mare decât aceea de a fi creştin. Când judecătorul-călău Sevirus l-a întrebat pe tânărul Petru Abesalamit: “Care este neamul tău?”, Petru a răspuns: “Sunt de neam creştin”. Judecătorul l-a întrebat mai departe: “Care-ţi este rangul?”. Iar Petru a răspuns: “Sunt din rangul cel mai înalt – sunt […]

Despre mită

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 4 Comments

Omul care primeşte mită înseamnă că nu este creştin. Sfinţii Părinţi ai Bisericii nu puteau fi mituiţi, nici intimidaţi, în problemele de credinţă mita este egală cu trădarea lui Iuda. Mita este caracteristică numai anumitor feluri de eretici. Când împăratul Anastasie a căzut în erezia lui Eutihie, el a început să lupte împotriva hotărîrilor Sinodului […]

Crima fără voie

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Pentru o crimă comisă fără voie tribunalele lumeşti îl achită pe cel care se face vinovat de ea. Biserica însă impune penitenţă şi celui care a comis fără voie crima: desigur, o penitenţă mai uşoară decât aceea impusă pentru omorul cu voie, dar totuşi penitenţă. Dacă un preot ucide fără să vrea, Biserica îl opreşte […]

Cele trei feluri de râvnă bună

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Sunt trei feluri de râvnă bună: râvna curăţirii de poftele şi gândurile păcătoase, râvna pentru adevărul Credinţei, şi râvna pentru împlinirea dreptăţii lui Dumnezeu printre oameni. Toate aceste trei feluri de râvnă au înflăcărat inima Sfântului Slăvitului Mare Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni. El a arătat râvna păzirii curăţiei inimii în toate zilele vieţii lui, […]

Milostenia plăcută lui Dumnezeu

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 1 Comment

A milui cu cele de care are adevărată nevoie săracul, iată adevărata milostenie. A nu păcătui atunci când totul în jur te obligă la păcat, iată ce are cea mai mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Văzând-o Sfânta Lucia (prăznuită la 13 decembrie) pe mama ei vindecată prin minune la moaştele Sfintei Muceniţe Agata, ea a […]

Sfântul Spiridon arată înţelegere faţă de slăbiciunile oamenilor

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 1 Comment

Nimic nu ne va ajuta nouă dacă nu vom înţelege că trebuie să fim blânzi şi îngăduitori faţă de slăbiciunile oamenilor şi să le iertăm din inimă. Cum vom putea altfel nădăjdui că ne va ierta Dumnezeu pe noi dacă nu iertăm şi noi greşiţilor noştri? Sfântul Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie) a vândut odată […]

Domnul păzeşte pe toţi cei ce ÎI iubesc pe El

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Domnul păzeşte pe toţi cei ce ÎI iubesc pe El (Psalmul 144, 20). Vieţile Sfinţilor ne confirmă mereu şi mereu acest sfânt adevăr, mai limpede decât lumina soarelui. Unii preoţi invidioşi s-au plâns la Patriarh de Sfântul Avvă Daniel Stâlpnicul (prăznuit pe 11 decembrie), bârfindu-l şi zicând că este vrăjitor. În realitate, ei îl invidiau […]

Dăruind, vei dobândi

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 5 Comments

Fraţilor, Domnul întoarce împrumutul pe care îl ia de la oameni însutit şi înmiit, atunci când oamenii îl împrumută pre Domnul prin săracii Lui. A fost odinioară o femeie creştină măritată cu un bărbat păgân, care trăia cu bărbatul ei în iubire şi sărăcie. Muncind din greu, bărbatul a câştigat cincizeci de monede de argint, […]

Vedenie minunată

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 1 Comment

În icoanele care îl închipuie pe Sfântul Nicolae este reprezentat şi Mântuitorul Hristos cu Sfânta Evanghelie în mâini, stând de o parte a lui, iar de cealaltă parte Maica Domnului ţinând în mâini un omofor arhieresc. Reprezentarea aceasta are o îndoită semnificaţie istorică: mai întâi este semnificată chemarea Sfântului Nicolae la treapta arhierească, iar în […]

Bucuria muceniciei

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Tăindu-i călăii Sfântului lacov degetul mare de la mâna dreaptă, el a zis: „Şi via se taie aşa, ca o viţă tânără să poată ieşi în loc.” Tăindu-se şi al doilea deget, Sfântul a zis: „Primeşte, Doamne, şi acest al doilea ram al secerării Tale.” Tăindu-se şi al treilea deget, Sfântul a zis: „Binecuvântez pre […]

Iscodirea judecăţilor lui Dumnezeu

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Să ne supunem cu smerenie voii lui Dumnezeu şi să nu iscodim judecăţile Lui, căci ne putem astfel vătăma mintea. Judecăţile lui Dumnezeu nenumărate sunt, şi de nepătruns. Un monah din pustie, care cugeta întru sine că ajunsese la desăvârşire, s-a rugat lui Dumnezeu ca să îi descopere feluritele Lui judecăţi privitoare la vieţile oamenilor. […]

Dumnezeu îi păzeşte pe oamenii drepţi

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Să cugetăm la două incidente din viaţa Sfântului Grigorie, care ne arată nouă cum îi păzeşte Dumnezeu de ispite pe cei ce cred în El. Pe când se afla încă la şcoala de filosofie de la Alexandria, Sfântul Grigorie, foarte tânăr fiind, petrecea întru toată curăţenia trupului şi a sufletului, întru care a rămas până […]

Sfântul Sava, mare în credinţă

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Există oameni mari în meşteşuguri sau profesii, cum ar fi un mare conducător de popor sau un mare strateg, dar nici un om nu poate fi mai mare decât acela care este mare în credinţă, nădejde şi dragoste. Măreţia Simţului Sava cel Sfinţit (prăznuit la 5 decembrie) în această privinţă este demonstrată de următoarea istorie: […]

Sfântul Pavel i-a inspirat Marelui Gură de Aur tâlcuirea Epistolelor

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Nici un muritor nu a tâlcuit cu mai multă dragoste şi pătrundere duhovnicească Epistolele Sfântului Apostol Pavel decât a făcut-o Sfântul Ioan Gură de Aur. Nici chiar Marele Apostol nu ar fi putut interpreta mai bine propriile lui epistole. Iată, istoria ne arată că Pavel însuşi şi-a tâlcuit epistolele prin intermediul minţii şi condeiului Sfântului […]

Două vedenii ale Sfântului Grigorie Palamas

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 1 Comment

Sfântul Grigorie Palamas* (prăznuit la 14 noiembrie) şi-a edificat mare parte a învăţăturilor lui de credinţă prin descoperire dumnezeiască. După ce a petrecut trei ani ca zăvorât într-o chilie de la Marea Lavră, lui i s-a arătat că trebuie să iasă printre oameni şi să le împărtăşească şi lor din cunoaşterea şi trăirea lui astfel […]

Răsplata şi pedeapsa

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Răsplata şi pedeapsa! Acestea amândouă sunt în mâinile lui Dumnezeu. Dar aşa cum viaţa aceasta pământească o umbră doar este a celei adevărate şi veşnice din Cer, tot astfel răsplata şi pedeapsa aici pe pământ nişte umbre doar sunt ale răsplatei şi pedepsei care vor fi în Ceruri. Cei mai odioşi prigonitori ai Sfântului Ioan […]

Făgăduinţa “Principelui” Hristos

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

După ce vreme îndelungată s-a aflat departe de Sfântul Paisie cel Mare, prietenul lui, Avva Ioan Colov s-a dus la pustie, ca să îl cerceteze. Fiecare l-a întrebat pe celălalt despre sporirea lui duhovnicească, din timpul în care nu se mai văzuseră. Avva Paisie a zis: „Pe mine soarele nu m-a văzut hrană gustând”. Iar […]

Cei şapte sfinţi arhangheli

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 11 Comments

Sfânta Scriptură ne învaţă limpede şi dă mărturie de necontestat că dumnezeieştile puteri cereşti comunică neîncetat cu lumea oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe ne descoperă care sunt numele celor şapte sfinţi arhangheli, căpeteniile puterilor cereşti. Ele sunt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Iegudiil, şi Varahiil, cărora, uneori, li se adaugă şi […]

Momente decisive

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Există în viaţa omului momente decisive, de care atârnă fie viaţa fie moartea lui. Noi nu ştim când ne va suna şi nouă în viaţă un atare ceas, el poate suna chiar şi astăzi, de aceea noi trebuie să fim pururi treji. Sfântul Mucenic Ieron (prăznuit la 7 noiembrie) a fost arestat împreună cu Victor, […]

Smerenia sfinţilor

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Sfântul Dimitrie al Rostovului a fost continuatorul viu al străvechii tradiţii vii de sfinţenie a Părinţilor Bisericii celor din vechime. Nu numai că a scris minunate cărţi pline de învăţătura mântuirii, ci el a mai fost şi prin însăşi viaţa lui pildă vie de urmat turmei pe care a păstorit-o, cum şi întregii Biserici. El […]

Ştefan de la Decani, rege sfânt pe tron pământesc

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Dacă au stat vreodată regi sfinţi pe tronuri pământeşti, atunci cu siguranţă la loc de frunte între ei a fost Regele Ştefan de la Decani. Grecii, care de altfel îi socoteau pe slavi barbari, s-au minunat de frumuseţea sufletească a Sfântului Ştefan, ca de una din minunile lumii. Trimiţîndu-l împăratul Cantacuzen pe Egumenul Mănăstirii Pantocrator […]

Timotei de la Esfigmenu, cuvioşie şi mucenicie

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine (Matei 10, 38). Sfântul Preacuvios Mucenic Timotei de la Esfigmenu (pomenit la 29 octombrie) a fost mai întâi bărbat căsătorit, având şi două fiice. Mai apoi, ca monah, el a dorit să moară cu moarte mucenicească pentru dragostea lui Hristos. […]

Ţarul sârbilor, Milutin, omul lui Dumnezeu

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Sfântul Milutin (prăznuit la 30 octombrie), ţarul sârbilor, a fost un mare apărător al Ortodoxiei, căci el a scăpat, în veacul în care a trăit, popoarele din Balcani de Uniatism. La acel timp din istorie, pe când împăratul Imperiului Roman de Răsărit dădea dovadă de conştiinţă slabă, acest slav nobil şi purtător de Dumnezeu s-a […]

Sfântul Dimitrie şi hoţul de lumânări

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici 1 Comment

…Iată şi o altă minune a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Ea atestă că sfinţii lui Dumnezeu sunt pururi vii, că ei trăiesc în ceruri, plini de putere şi de strălucire regală. Faptul acesta creştinii ortodocşi îl cunosc nu prin intermediul cugetării omeneşti, ci prin aceea că înşişi sfinţii vin şi li se […]

O minune a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Iată una din minunile Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, tesaloniceanul: el comandant militar a fost al Tesalonicului, şi în timpul vieţii, dar şi după moartea lui. Poporul Tesalonicul a simţit mereu prezenţa Sfântului în mijlocul lor, mai ales la vremuri de grea cumpănă. Sfântul Dimitrie apără cetatea Tesalonicului, îndepărtează de la ea nenorocirile, respinge invadatorii, şi […]

Sfinţii şi duhoarea patimilor

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Printre multele tainice vestiri ce le vin din lumea de dincolo, sfinţii simt şi cu trupul uneori tainica bună mireasmă ce vine de la îngerii lui Dumnezeu, dar şi insuportabila duhoare, cea emanată de diavoli. Atunci când oamenilor sfinţi li se înfăţişează în vedenie sau aievea îngeri sau sfinţi, locul se pătrunde de o bună […]

“Al nostru este, al nostru!”

Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici No Comments

Mai mare este pedeapsa pentru păcatul comis de o persoană sfinţită, decât pentru acela comis de un laic, care este mai puţin luminat în tainele voii lui Dumnezeu decât un cleric. Sfântul Areta a fost monah în Lavra Peşterilor din Kiev şi era (la început, n.n.) foarte zgârcit. El nu dădea nimănui nimic din bunurile […]

« Previous Entries