Programul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou (24-29 octombrie 2013)

2:56 pm Anunţuri

Cu prilejul pelerinajului anual la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor  (sărbătorit în fiecare an la 27 octombrie), ale cărui sfinte moaşte se păstrează în Catedrala patriarhală, în perioada 24-29 octombrie 2013, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor organizează o serie de manifestări, care se vor desfăşura după următorul program:

Joi, 24 octombrie 2013: La ora 11:00, după oficierea Sfintei Li­tur­ghii, de la Cate­drala patriarhală va avea loc procesiunea Calea Sfinţilor cu sfintele moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocro­titorul Bucureştilor, pe bulevardul Regina Maria. Tot de la ora 11:00, de la Biserica Sfântul Spiridon – Nou, vor fi aduse în pro­cesiune sfintele moaşte ale Sfântului Mare Mucenic Arte­mie, general în armata Sfân­tului Împărat Constantin cel Mare, care se află spre venerare la Mănăstirea Căldăruşani  din apropierea Bucureştilor. Cele două procesiuni se vor întâlni la Sfânta Cruce din piatră de la baza Colinei Patriarhiei, unde, la ora 11:30, va avea loc întâm­pi­narea icoanei făcătoare de minuni a Sfintei Împărătese Elena în care se păstrează părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci şi din moaştele sfintei, precum şi a icoanei istorice a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, aduse la Bucureşti de o delegaţie a Bisericii Greciei  condusă de Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Dionisie, Mitropolitul Co­rintului. În continuare, icoanele Sfintei Împărătese Elena şi a Sfântului Împărat Constantin cel Mare împreună cu sfintele moaşte ale Sfântului Mare Mucenic Artemie şi ale Sfân­tului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, vor fi aduse în procesiune până la po­diumul special amenajat în apro­pierea Catedralei patriar­hale. Acolo vor fi întâmpinate de către Preafericitul Părinte Pa­triarh Daniel, înconjurat de ierarhi ai Sfântului Sinod şi, apoi, vor fi aşezate spre închinare în baldachinul de pe Colina Pa­triarhiei pentru a fi venerate de către cler şi credincioşi până în ziua de marţi, 29 octombrie 2013. La ora 17:00, la Biblioteca Sfântului Sinod de la Mă­năstirea Antim vor avea loc un medalion comemorativ şi o expoziţie de fotografii şi documente inedite dedicate preotului academician Niculae M. Popescu la împlinirea a 50 de ani de la trecerea sa la Domnul (1963).

Vineri, 25 octombrie 2013: La ora 9:15, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi în Catedrala patriarhală.

Sâmbătă, 26 octombrie 2013, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: La ora 9:15, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Dionisie, Mitropolitul Corintului, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, pe podiumul special amenajat în curtea Catedralei patriarhale.

Duminică, 27 octombrie 2013, sărbătoarea Sfântului Cu­vios Dimitrie cel Nou, Ocro­titorul Bucureştilor: Între orele 6:30 – 8:00, în Catedrala patriar­hală va fi oficiată Sfânta Liturghie pentru credincioşii care doresc să se împărtăşească. La ora 9:30, Preafericitul Pă­rinte Patriarh Daniel va oficia Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de ierarhi ortodocşi din ţară şi străinătate, preoţi şi diaconi, pe podiumul de lângă Catedrala patriarhală. La ora 18:00, în Aula Magna Teoctist Patriarhul  din Palatul Patriar­hiei  va avea loc etapa finală  a celei de a şasea ediţii a concursului coral naţional de muzică bisericească, intitulat Lăudaţi pe Domnul!, organizat de Sec­torul Teologic-educaţional al Pa­triarhiei Române. Vor concura cele şase formaţii corale parohiale mixte câştigătoare ale concursurilor desfăşurate în fiecare mitropolie din ţară. Eveni­mentul va fi transmis în direct de posturile de radio şi televi­ziune TRINITAS ale Patriarhiei Române.

Luni, 28 octombrie 2013, săr­bătoarea Sfântului Ierarh Ia­chint de Vicina: La ora 9:00, Sfânta Liturghie  va fi oficiată de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi în Catedrala patriarhală. La ora 12:00, în Aula Magna Teoctist Patriarhul  din Palatul Patriarhiei, sub preşe­dinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc şedinţa solemnă a Sfântului Sinod cu tema 2013Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constan­tin şi Elena şi Anul comemorativ „Dumitru Stă­niloae“ în Patriarhia Română. Vor fi prezentate în sinteză şi evaluate cele mai importante manifestări cu caracter religios-duhovnicesc, social-medical, cultural şi mediatic organizate anul acesta de către eparhiile din ţară şi străinătate ale Pa­triar­hiei Române. La finalul şedinţei sinodale solemne, vor fi prezentate noutăţi editoriale apărute la editurile Patriarhiei Române şi la editura Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod va fi transmisă în direct de posturile de radio şi televiziune TRINITAS ale Patriarhiei Române.

Marţi, 29 octombrie 2013, la ora 7:30, în Catedrala patriar­ha­lă va fi oficiată Sfânta Litur­ghie arhierească care va fi urmată de un Te Deum (ora 9:30) în des­chi­derea lucrărilor Sfân­tului Sinod, reunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală. Dele­ga­ţia Bisericii Greciei condusă de Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Dionisie, Mitropolitul Co­rin­tului, cu icoana Sfintei Îm­pă­ră­tese Elena în care se păs­trează părticele din Cinsti­tul Lemn al Sfintei Cruci şi din moaş­tele sfintei, precum şi cu icoana istorică a Sfântului Îm­pă­rat Constantin cel Mare, se va în­toarce în Grecia în ziua de marţi, 29 octombrie 2013, ora 15:00.

Manifestările organizate cu prilejul pelerinajului la săr­bă­toarea Sfântului Cuvios Di­mitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucu­­reştilor, fac parte din calendarul evenimentelor din 2013Anul omagial al Sfinţilor Împă­raţi Constantin şi Elena şi Anul co­memorativ „Dumitru Stă­ni­loae“ în Patriarhia Română. (Biroul de presă al Patriarhiei Române)

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.