“Sa cerem referendum!”. Cuvant al Pr. Iustin (Parvu)

2:40 am Big Brother / New World Order / cipuri / 666

parintele-iustin

Iubiţi fii ortodocşi,

Cu multă durere asist, în ultima vreme, la ultimele pătimiri ale Creştinătăţii. Acest cip care vrea să substituie chipul lui Dumnezeu din om este un război la adresa Creştinătăţii şi a persoanei umane, în general. Războiul a început din plin şi ne-a găsit, se pare, nepregătiţi, încât deja am obosit şi suntem istoviţi de atâta confuzie şi polemică pe seama acestui subiect. Dar uităm un aspect, dragii mei. Oare Mântuitorul, când S-a rugat în grădina Ghetsimani să I se îndepărteze paharul pătimirilor, şi nu a fost ascultat, a pierdut? Oare care este biruinţa noastră? Oare nu crucea ne deschide porţile învierii? Am luptat deja până la sânge şi am simţit cuiele piroanelor încât să nu mai putem striga către Tatăl ceresc şi să renunţăm la luptă? Nu este uşor deloc, cum nici Însuşi Mântuitorului Iisus Hristos nu I-a fost. Dar ce a făcut Hristos în vremea pătimirii Sale pe cruce? A ridicat privirea către Tatăl ceresc şi a răbdat toate cu dragoste. De unde mai primea Mântuitorul putere să rabde pe cruce? Din inima iertătoare faţă de toţi cei ce L-au prigonit. Fără aceste două arme, nu putem rezista pe acest front, dragii mei: nădejdea, având ochii aţintiţi asupra Dumnezeului nostru şi dragostea faţă de toţi, şi faţă de cei ce ne prigonesc.

Inamicul a căutat prin mijloace diversioniste şi prin dezinformare să împingă la descurajare atât în forţele noastre, cât şi în viaţa politică şi cea religioasă. Bineînţeles că încrederea noastră nu vine de la nici un partid politic, ci numai de la Părintele luminilor, de unde vine toată înţelepciunea.

Reprezentanţii ţării noastre, care au căpătat voturile acestui popor prin cerşetorie şi de multe ori minciună, au trădat astăzi pe fraţii lor, dându-ne pe mâna vrăjmaşului cip, arma diavolului prin care se urmăreşte o înrobire atât a trupului cât şi a sufletului unei puteri străine, potrivnică Dumnezeului nostru.

Atât de mult ne iubesc conducătorii noştri, încât nu au binevoit să informeze câtuşi de puţin acest popor cu privire la introducerea cipurilor în actele noastre de identitate. Fraţi români, este totuşi identitatea noastră! Cui ne-o vindem? Ce încredere să mai avem în conducătorii noştri când ei, în timp ce noi luptam cu râvnă împotriva paşapoartelor cu cip, au votat „tacit” buletinele cu cip? Să vedem ce argumente ne vor mai oferi acum! Dacă paşaportul era un drept şi nu o obligaţie, oare buletinul tot un drept va fi? Vedeţi cât de mult ţin conducătorii noştri la părerea unui popor? Ce drepturi ne apără ei? Şi ce drepturi mai avem, de fapt?

Dacă e corect şi cinstit ceea ce se face, de ce nu se mediatizează, de ce nu se face cunoscut acestui popor? Aceste probleme capitale, de o importanţă covârşitoare, se dezbat, însă, la întuneric. Oare ce au de ascuns? Oare ce dictatură ni se mai pregăteşte de data aceasta? Port în trupul şi în sufletul meu urmele unei dictaturi comuniste, care s-a arătat ca o fiară spurcată ce nu suferea nici cuvântul Dumnezeu să îl audă. Dacă eram închişi pentru nesupunere faţă de partid, ce aveau cu credinţa noastră? Căci, să ştiţi: În închisori nimic nu-i deranja mai mult decât Dumnezeul nostru şi principalul motiv de tortură de fapt acesta era: „Mai crezi, măi, banditule, în Dumnezeu?”. Dar dacă lupta împotriva Dumnezeului nostru şi a libertăţii noastre era pe faţă, acum vin cu vicleşug, cu crucea şi icoana în mână şi cu diavolul în suflet, pentru că ei sunt vânduţi puterilor străine, banilor şi puterii de stăpânire. După ce că ne-au vândut ţara, acum să ne vândă şi identitatea noastră? Şi de ce să ne-o dăm de bună voie? Ce drepturi îşi arogă ei? Oare ce suflet au avut parlamentarii care au vândut identitatea acestui neam, pentru care şi-au vărsat sângele strămoşii noştri? De ce să o vindem de bună voie pe preţ de nimic, precum odinioară Iuda L-a vândut pe Hristos pe 30 de arginţi? Nu se ruşinează în faţa mormintelor sfinte, ale lui Ştefan cel Mare, Matei Basarab, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu şi toţi vajnicii noştri voievozi şi conducători?

Prin urmare, dintre posibilele alternative legale, îndemn poporul: Să cerem referendum! Este pământul ţării noastre, al strămoşilor noştri, care au luptat cu jertfă şi dăruire de sine ca să ne predea nouă acest testament al unei ţări creştine, libere. Avem dreptul să decidem asupra sorţii acestui pământ în care ne-am născut şi asupra acestui suflet, pe care ni l-a dat Dumnezeu şi nu omul. Aici, la mănăstirea noastră, s-au adunat în jur de patru sute de mii de semnături împotriva actelor biometrice. Oamenii vin disperaţi şi îmi cer sfatul. Să cerem de data aceasta referendum! Aşadar vom face tabele cu noi semnături, în care să cerem să ne împotrivim actelor electronice prin referendum! Să semnăm cu convingere sinceră, încercând să mai salvăm ceva din căderea în care ne aflăm. Anul acesta sunt alegeri şi campania electorală deja a început. Toate pregătirile pentru alegeri, toată maşinaţia aceasta în care se folosesc sume enorme de pe spinarea unui popor sărăcit şi minţit, nu este decât un alt scenariu pregătit după ani de cârdăşie murdară cu interese străine poporului nostru.

Cu toate că ne aflăm într-o situaţie anevoioasă, nimeni nu explică poporului – nici presa, nici televiziunea, nici predicile din faţa sfântului altar – adevărul care stă în spatele acestor lucruri. Toţi au ajuns la o tăcere asemenea unei trădări evidente, încât nu în zadar spune Psalmistul: „Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.” (Psalmi 13:3) Împingerea acestui popor spre păgânism, spre necredinţă, şi în acelaşi timp spre pierderea identităţii lui şi înstrăinare de obiceiurile şi tradiţiile lui, cât şi înrobirea faţă de nişte concepţii străine care nu ne-au aparţinut niciodată nouă, românilor, şi nici ortodocşilor, va aduce numaidecât judecata aspră a lui Dumnezeu asupra noastră. Şi cu cât vom fi noi mai laşi, cu atât şi mustrarea va fi mai aspră.

Aşadar, fiecare creştin botezat în numele lui Iisus Hristos este dator să îşi apere credinţa cu preţul vieţii, fără să aştepte dispoziţii oficiale. Ci, temându-ne mai cu seamă de judecata lui Dumnezeu decât de a oamenilor, să facă fiecare după puterea sa tot ce îi stă în putinţă, să lupte împotriva instaurării acestui nou sistem de dictatură!

Am spus-o şi o repet: Atunci când nu va mai fi cine să apere credinţa predată de însuşi Sf. Apostol Andrei, acea credinţă e moartă, după cum moartă va fi şi soarta acelui popor. Noi am încercat, aşa nevrednici cum suntem, să păstrăm neştirbită predania Sf. Apostol Andrei, care a sfinţit cu picioarele sale pământul acestei ţări, propovăduind Evanghelia păcii. Noi altă predanie nu vom primi decât aceasta. Şi înger din cer de ar veni să ne spună că Sf. Andrei s-a înşelat când ne-a învăţat creştinismul, noi nu îl vom primi, ci ca un lepădat şi spurcat îl vom socoti. Nu osândim pe nimeni care trăieşte paşnic în credinţa lui, chiar dacă este potrivnică Evangheliei lui Hristos, ci numai pe aceia care încearcă cu neruşinare să ne schimbe nouă credinţa pecetluită cu Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă alţii s-au spălat pe mâini de sfânt Sângele Lui, noi binevoim mai degrabă să ne spălăm în Sângele Lui şi să ne îmbrăcăm în cămaşa Lui, în care ne-am şi botezat.

Fraţi români, nu sfâşiaţi cămaşa lui Hristos! Nu vă spălaţi de Sângele cu care El ne-a pecetluit şi ne-a făcut moşteni Împărăţiei Lui. Ci mai degrabă să ne rugăm ca prin rănile Lui să se tămăduiască rănile noastre; prin sângele Lui să se curăţească sângele nostru; ca prin capul Lui cel aplecat pe Cruce, să se înalţe capetele noastre pălmuite de cei potrivnici; ca prin sfintele Sale mâine pironite de cei fărădelege să ne tragă şi pe noi din prăpastia pierzării, precum Însuşi a făgăduit.
Aşadar nu prin forţele noastre stinse vom nădăjdui, ci în puterea Dumnezeului nostru, a Căruia este cinstea şi slava, în veci. Amin!

Arhim. Justin Pârvu, Mănăstirea Petru Vodă
1 aprilie, la prăznuirea Sf. Cuv. Maria Egipteanca

14 Responses
 1. Varvara :

  Date: April 3, 2009 @ 6:10 am

  Eu, care am semnat impotriva cip-urilor, trebuie sa semnez din nou, sau este valabila semnatura data?

 2. carmen elena ivan :

  Date: April 3, 2009 @ 8:02 am

  Ii multumesc Parintelui Iustin, ca prin cuvantul sau, ma intareste si pe mine.

 3. Un nume crestin :

  Date: April 3, 2009 @ 9:19 am

  Aveti perfecta dreptate parinte! Bunul Dumnezeu sa va tina sanatos ani multi sa ne puteti ajuta si indruma! Sper sa se trezeasca poporul roman la timp…..cu toate ca…pentru slabiciunile si pacatele noastre ,,,,am ajuns in aceasta situaţie!
  Rugati-vă pentru noi păcătosii, dreptmăritori creştini si pentru toată lumea! Amin.

 4. corina :

  Date: April 3, 2009 @ 11:36 am

  TREBUIE SA SEMNAM DIN NOU PENTRU CA SUNT SEMNATURI PENTRU REFERENDUM SI IMPOTRIVA IMPLANTARE CIPURI

 5. Floarea Soarelui :

  Date: April 3, 2009 @ 12:09 pm

  Tabelele cu semnaturi pe care le sa le aduceti personal la : Manastirea Petru Voda, Comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt., sau macar prin posta

  Dragi frati si surori intru Hristos , dragi romani, marturisiti Botezul intru Hristos fiind marturisitori vii ai acestuia.

  Completati formularul pt organizarea Referendumului impotriva documentelor electronice ( biometrice , cu cip , cod de bare ) si a implanturilor cu cip la om.

  Rugati- i si pe apropiati sa faca acelasi lucru , sa se raspandeasca Slava lui Hristos.

  Acum e momentul !

  Aici aveti ultimul apel al Parintelui Iustin Parvu , datat 1 aprilie 2009

  http://apologeticum.wordpress.com/

  Iata link-ul pt tabel ( este ff simplu, nume-prenume,date buletin sau c.i si semnatura )

  Pt cine nu poate sa scoata la imprimanta tabelul , sau sa deschida link-ul , sa scrie de mana :

  Suntem pentru organizarea Referendumului impotriva documentelor electronice ( biometrice , cu cip , cod de bare ) si a implanturilor cu cip la om.

  nume-prenume,date buletin sau c.i si semnatura

  Plicul se trimite la Manastirea Petru Voda, Comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt.

  Asa sa ne ajute Dumnezeu !

 6. Dan :

  Date: April 3, 2009 @ 8:13 pm

  Ce treaba au cipurile cu credinta? Deveniti penibili (si acuma parca ii vad pe vajnicii biometristi luandu-ma de guler ca nu le tin isonul).
  Schimbati-va mai bine vietile si daca vreti sa modificati o lege, orientati-va spre incriminarea avortului, homosexualitatii si a altor pacate, nu spre porcarii si ineptii de acestea. Anual sunt avortati peste un milion de copii si voi va plangeti de un cip din pasaport? Ati devenit eretici sau ce Dumnezeu?
  Ereticii catolici din Italia, ma refer la doctori, refuza in proportie de 70% sa savarseasca o crima ca avortul din motive de constiinta si religioase, iar “dreptmaritorii” sunt fruntasi in domeniu, mai au putin si depasesc SUA (procentual au depasit-o la avorturi, mai trebuie numeric s-o faca, doar aia au 140 mil. locuitori, dar gasim noi o solutie sa ii declasam).
  Ceea ce aparati voi nu mai e credinta, deci nu-L mai bagati pe Hristos in treburile voastre, ca El nu e nici legionar, nici comunist, nici european, american, nici biometrist sau ce alte curente mioritice va ganditi sa plasmuiti punandu-I-le in spate.
  Libertatea? Era mai bine in comunism decat acuma – macar pe vremea aia mai erau oameni morali cu coloana vertebrala, azi doar jigodii ce promoveaza pacatul prin legi. Nu mersi, decat o astfel de libertate prefer o dictatura teocratica in care nu mai poti face ceea ce vrei ci doar ce vrea Dumnezeu (fara avort, homosexualitate, curvie, muzica rock, rap, manele, hip-hop, gandire libera si magarii de genul, sa fi intr-un cuvant sclavul lui Dumnezeu daca nu vrei de bunavoie atunci fortat sau eliminat/exilat din tara, depinde de alegere).
  Dealtfel ce va agitati atat cu referendumul? Nu stiti ca odata cu semnarea Tratatului de la Lisabona, Constitutia Romaniei e apa de ploaie pentru fraieri? Daca masura va fi implementata la nivel european nu va veti putea impotrivi prin masuri nationale, va va zdrobi, si e un lucru bun, daca voi atata intelegeti din credinta.
  Oh well, sper ca Dumnezeu isi va dezlantui mania odata asupra lumii si va pierde miliarde de oameni, deja atmosfera devine insuportabila aici pe Pamant. Poate iadul nu-i chiar asa rau (exceptand focul vesnic si viermele neadormit) daca inseamna sa fii singur pe veci, izolat de specimene ca voi si de europeni, americani, occidentali, budisti, hindusi, orientali, etc si de toti oamenii moderni sau primitivi in general. Dealtfel cred ca de asta s-au retras unii calugari in pustie, saturati de balamucul lumesc si de desertaciunea acestor subspecimene umane a caror disparitie e un lucru bun ce va echilibra ecosistemul.

 7. Betivan ratat :

  Date: April 3, 2009 @ 11:57 pm

  Bai Dane sunt de acord cu tine cu avorturile si te inteleg ca esti satul de toate mizeriile astea. Da ba omule, ia-o incet ca ti se dezichilibreaza ecosistemul! Ia o buceaga nene si te relaxeaza putin. Iar daca nu mai poti nu te pune nimeni sa stai pe net, dute in pustie, cine te opreste? “Sa fii sclavul lui Dumnezeu daca nu vrei de bunavoie”? Si tu ii faci pe altii legionari? Eu zic sa-l intrebi pe Dumnezeu daca ii place ce ai scris mai sus..si sunt sigur ca iti va si raspunde pentru ca se vede ca te doare. Si atunci n-o sa mai fii asa oparit. Cu prietenie, un dobitoc mai mare ca tine. Pa.

 8. Alin :

  Date: April 4, 2009 @ 1:43 am

  Domnu’..dupa modul prin care va identificati pe acest blog sunteti sigur ca nu v-ati relaxat prea mult si v-ati pierdut obiectivitatea in procesul asta?

  Dan,

  partial iti dau dreptate undeva pe la inceput, dar stai matale sanatos ca nici dictatura teocratica nu e usa de biserica, stai sa vezi matale cum se da lege pentru omoratul “teocratic” cu piatra si p’orma sa vezi cei cu pacatul ipocrizei omorandu-i pe aia cu alte pacate, mai putin cel al ipocriziei ca ala va deveni o virtute cu acte in regula.

  In rest cred ca n-ai inteles vorba “urasc pacatul dar iubesc pe pacatos”, pacat..ca inversunarea asta oarba nu o sa rezolve nimic.

  Dar daca ai reusi sa o pui in slujba unei gandiri si simtiri evanghelice poate chiar ar schimba multe..

 9. Dan :

  Date: April 4, 2009 @ 7:17 am

  Aline, e mai buna teocratia orice-ai zice, mai bun un fariseu care implineste Legea lui Dumnezeu fie si formal (afara de partea cu iubirea aproapelui… deh, nu putem fi toti perfecti 🙂 ) decat un pacatos ipocrit ce se lauda cu patima sa (cum fac curvarii cu aventurile lor, homosexualii cu gay-pride-ul lor, avortionistii, etc, mai putin betivii, astia-s mai smeriti si nu-i auzi zicand “Sunt betivan din pantecele maicii mele” ci mai au rusine pentru slabiciunea lor).
  Eu nu stiu cum cititi voi Scriptura dar eu ultima oara cand am citit-o Hristos le-a spus fariseilor ca e bine ceea ce ei tineau (formalismele alea cu zciuiala data saracilor, cu ferirea de curvie, etc) dar ca le lipseste dragostea pentru aproapele. Voi din cate vad ati schimonosit rau de tot Biblia si condamnati faptele fariseului (necesare pentru mantuire), preamarind pacatele vamesului. Ori Hristos nu l-a laudat pe vames, doar i-a apreciat smerenia, ca sa nu-l descurajeze, daca l-ar fi luat la rost de pacate fi sigur ca fariseul l-ar fi intrecut in lucruri bune. Pe fariseu l-a mustrat ca sa nu-si piarda mantuirea traind in autosuficienta, aratandu-i ca mai are de lucru, dar unde ai vazut tu sa fi zis ca ceea ce facea el era rau?
  Ipocrizia? Sa fim seriosi, avortul, homosexualitatea, curvia, fumatul, etc sunt mult mai grave. Uciderea cu pietre? Pai Dumnezeu a lasat aceasta lege in VT. Tu crezi ca daca a abrogat-o in NT ii va mantui pe magarii ce nu mai sunt ucisi cu pietre? Dimpotriva, pedeapsa lor va fi mai mare ca a curvarilor, homosexualilor, etc ucisi cu pietre tocmai pentru ca au amanat pedeapsa pe mai tarziu si nu si-au ispasit pacatul. Dealtfel la 6 miliarde de locuitori ar fi un mod excelent de rezolvare a suprapopularii, decat metoda chinezeasca ce implica avortarea fortata in caz ca ai mai mult de un copil.

 10. Betivan ratat :

  Date: April 4, 2009 @ 10:52 am

  Parintele Arsenie Boca zicea ca la vazut pe Mantuitorul, si era sigur ca a fost chiar El. De ce? Si raspunde parintele: “pentru ca mi-a aratat pacatele mele”. La urma urmei Hristos ne-a scos de sub Lege, deci cu El sa te certi daca nu-ti convine ceva. La fel ca si in cazul vamesului si al fariseului si in cazul femeii adultere Hristos nu zice ca ea n-a gresit, ca aia n-ar fi avut dreptul sa o omoare cu pietre. Le zice doar sa ridice piatra cei care se simt fara de pacat. Si astfel le-a dat timp de pocainta tuturor. Practic Hristos ne-a mutat inca de pe pamant in Imparatia Iubirii, in Rai. Ca noi nu suntem capabili sa traim asta.. e alta poveste.

  Oricum aici era vorba de Referendum, ceea ce nu cred ca e o idee rea. Si nu cred, ba chiar sunt sigur, ca Parintele Iustin crede ca va schimba lumea cu chestia asta. Dar un morcov in fundul nesimtitului politician roman tot putem planta cu o astfel de miscare. Deci, hai Referendumul. Noroc si voie buna!

 11. greenstory :

  Date: April 4, 2009 @ 7:51 pm

  Alin, Dan si Betivan, ati fost criminali in postarile de p’acileasha.:D Go ahead!
  Si subscriu, hai Referendumul! Doamne ajuta!

 12. Alin :

  Date: April 4, 2009 @ 9:56 pm

  Dan,

  daca astia is ipocriti, fariseii cum sunt? De doua ori ipocriti?
  Macar astia nu ascund ce sunt.

  Ah, si sa stii ca s-a ajuns la forma actuala de guvernare si separare Biserica – Stat tocmai din cauza ca teocratii matale nu de putine ori isi dadeau in petec.

  Razboaie civile, religioase, conducere despotica, cei ca tine s-au saturat si de ei asa cum si tu te-ai fi saturat daca ai fi trait in acele vremuri.

  Inca o data, schimbarea interioara este cea de care ai nevoie.

  Greeny,

  credeam ca culmea ridicolului il reprezinta materialele cu care “apologeticum blog” incearca sa faca referendum.

  Cand despre tabelul de adunare a semnaturilor clar se vede ca nu stiu ce fac si pentru ce fac.
  Asta l-am crezut o incunurare a ridicolului, pana sa-l vad nu cu mult timp in urma pe ce al lui Victor Roncea.. 🙂

  Treaba cu referendumul era una previzibila.
  Daca le iese pasienta asta, pe cat punem pariu ca o pun si de un partid?

 13. Mircea Puscasu :

  Date: April 8, 2009 @ 10:17 pm

  Alin,

  Du-te acasa,
  orele de program s-au sfarsit.
  Toarshu colonel nu plateste orele suplimentare.
  Sau acum improsti venin din placere,
  nu din indatorire de serviciu…

 14. Alin :

  Date: April 13, 2009 @ 1:19 pm

  Destepta ideea asta cu referendumul.

  Ma intreb daca s-a consultat cineva cu un avocat sa vada cam care sunt sansele.

  Dupa ce s-au strans 3-400.000 semnaturi care nu au folosit practic la nimic, POATE
  se vor strange iar, cele 500.000 semnaturi necesare pentru referendum IMPOTRIVA actelor biometrice.

  Se va cere referendum.
  Aici intervine Curtea Constitutionala.

  Si se va spune ca NU se poate organiza un referendum IMPOTRIVA unei legi europene deoarece Constitutia votata de romanul nostru spune clar: nici o lege nationala nu poate trece inaintea uneia europene.

  Si atunci devine destul de limpede ca abordarea iar a fost una deloc inspirata si ca ar fi fost mai bine sa se ceara referendum pentru oferirea de ALTERNATIVE la actele biometrice pe motive de constiinta, religioase, infractionale, aleatoare, etc.

  Coliziunea cu legea europeana n-ar fi fost poate atat de..frontala si POATE ar fi exista niste sanse de reusita.

  Dar poate ca de fapt nici nu este asta intentia ci doar sa se arate ca exista un conflict evident intre presupusele interese religioase ale romanului ortodox si statutul de tara membru EU.

  Este interesant ce se va face in continuare.
  Se va da strigare de la Petru Voda pentru inca un rand de semnaturi pentru schimbare Constitutiei care inseamna totodata iesirea din UE?

  Chiar daca cei care au semnat vor mai semna si pentru a3a oara, sansa de reusita a unui astfel de referendum este nula.

  Si nu pentru ca guvernul s-ar da peste cap sa mai masluiasca (inca o data) rezultatele referendumului ci pur si simplu romanul nu este pregatit sa renunte la tot ce inseamna la ora actuala statutul de cetatean european.

  Doar daca punem cei cca. 4mil de romani care lucreaza prin Europa si inca vreo 2 ori pe atat aici in tara care traiesc din ce castiga ei acolo + inca cateva milioane care trag nadejde sa plece sau au interese “europene”, bilantul va fi destul de clar.

  In orice caz, deja binecunoscutii curajosi anonimi de la apologeticum au lasant apelul la independenta nationala anti-UE, in ideea ca tot romanul manelist, telenovelist, OTVist, etc. care reprezinta majoritatea pana la urma, va fi dispus sa moara de foame si plictiseala cu tot ceea ce (nu) produce economia romaneasca ce va intra sub embargou european si nu numai.

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.