Apa, minunea lui Dumnezeu!, cuvant arhieresc

1:06 pm PS Calinic Argatu

PS Calinic, Episcop al Argesului si Muscelului

† Calinic Argatu, Episcop al Argeşului şi Muscelului

Doar atunci când norul de păcate a doborât viaţa noastră la pământ şi am devenit insensibili la mersul frumuseţii lumii văzute, reflex al frumuseţii lumii nevăzute, devenim nu numai proprii noştri duşmani de moarte, ci şi ai celor din jurul nostru, fără a avea vreo pricină anume ca să suporte această mânie omenească.

Dintre minunile lumii, semănate de Dumnezeu pe pământ, este şi apa.

Cine nu ştie că 70% din organismul nostru este compus, literalmente, din apă! Astăzi nimeni nu se mai îndoieşte, ştiinţa fiind la îndemâna noastră. Aparatura de specialitate ne arată acest fenomen, numit apă, şi rosturile pe care le are în univers, în viaţa noastră de fiecare zi, în viaţa pământului, a regnului mineral, vegetal, animal şi uman.

În cărţile: „Mesaje ascunse din apă”, „Adevărata putere a apei” (1) şi „Viaţa secretă a apei”, scrise de Masaru Emoto, omul de înaltă ştiinţă al Japoniei şi implicit al lumii, ne demonstrează că apa are o putere miraculoasă, neştiută încă de omenire şi deci de fiecare dintre noi. El a făcut o experienţă unică prin fotografierea cristalelor minunate când apa este îngheţată: „Apa expusă anumitor expresii verbale – „Eşti drăguţă”, „Eşti frumoasă”, „Iubire şi recunoştinţă” (2) – formează cristale în forme incredibile care fascinează.

Masaru Emoto se întreabă, precum şi noi trebuie să ne întrebăm: „Şi ce înseamnă aceasta, până la urmă, pentru noi? Înseamnă că şi gândurile din inima noastră au un impact asupra întregii vieţi şi asupra creării lumii noastre de mâine.” (3)

Este cunoscut faptul că în fiinţa noastră se află o putere uriaşă, plină de taine adânci, încă neştiută de noi decât în parte. Savantul japonez continuă: „În sufletul uman sălăşluieşte o putere miraculoasă. Nu se spune mereu că acţiunile noastre rezultă din gândurile noastre pe care le avem. Acest principiu este, într-adevăr, demonstrat în felul în care apa formează cristale în funcţie de tipul de influenţă la care este expusă.” (4)

Să nu ne mire, nicidecum, constatările la care a ajuns Masaru Emoto. Experienţele lui se văd publicate. Rămâne doar ca noi să luăm cartea şi s-o citim şi să ne uimim!

Vom vedea că, spre surprinderea noastră, Cuvintele rostite de noi se regăsesc oglindite în apă. Spre exemplu, într-un recipient de sticlă s-a pus apă şi s-a scris cuvântul FERICIRE. Spre uimirea savantului, „forma cristalului se apropie de perfecţiune, asemenea unui diamant splendid şlefuit, dându-ne a înţelege că echilibrul este o condiţie esenţială a fericirii.” (5)

Experienţele au continuat. Atunci când a scris pe recipientul plin cu apă cuvântul NEFERICIRE, cristalul se arată: „neclar, şters şi cu o structură dezechilibrată, finisată doar parţial, ne arată că nefericirea nu este opusul fericirii, ci un stadiu prin care trebuie să trecem pentru a ajunge la fericire.” (6)

Voi aminti aici doar o parte din cuvintele şi expresiile scrise pe vasele cu apă pentru a ne convinge despre descoperirea miraculoasă a Dr. Masaru Emoto. Spre exemplu: REZISTĂ!, INOCENŢĂ, MULŢUMESC, CU SUFLETUL ÎMPĂCAT, IUBIRE CONJUGALĂ, FLOARE DE COLŢ, GRAŢIA DIVINĂ, Apă pentru care s-au rugat cinci sute de oameni, Puterea rugăciunii poate schimba lumea; s-au mai scris, de asemenea: flori, copaci, muzică, religiile lumii, plante. Rezultatele sunt uluitoare.

Dacă luăm, spre exemplu, cristalul, format din apă cu inscripţionarea INOCENŢĂ, „Cristalul aceasta a crescut atât de mult încât nu ar mai fi încăput în cadru, aşa că am micşorat imaginea pentru această fotografie. Cine se lasă condus de inocenţă în acţiunile sale va avea parte de toată energia necesară pentru înfăptuirea a ceea ce-şi propune.” (7)

După cum se vede şi apa ne dă de gol. Ne arată ceea ce suntem ca într-o oglindă. Aşadar, nu ne mai putem ascunde. Ne va judeca, oare, apa? Se face demonstraţia că are memorie. Apa face parte din viaţa noastră în totalitate.

Se vede că bucuria din inima şi gândurile noastre bune influenţează totul în bine, pe când gândurile urâte şi atitudinea distructiv㸠aduc răul asupra naturii şi a omului. Iată cum ne demonstrează Masaru Emoto: „S-au întâmplat multe în lume de când oamenii au aflat despre cristalele de apă. Clădiri gigantice – simboluri ale civilizaţiei şi prosperităţii – s-au prăbuşit sub ochii noştri. Au izbucnit noi războaie. Am văzut cum tristeţea naşte mânia – şi multă tristeţe, formând un cerc care înconjură lumea. Sunt oameni care plâng, oameni care-şi pleacă privirile, deznădăjduiţi şi oameni care-şi ridică privirile, în rugăciune. Trebuie să ne angajăm în forţa interioară pentru a ne păstra gândurile concentrate asupra binelui din jurul nostru şi nu asupra forţelor distructive. Însă puterea de a influenţa acţiunea prin gânduri este, pe de altă parte, o sabie cu două tăişuri. Dacă oamenii vor să vadă distrugerea lumii, atunci asta se va întâmpla.” (8)

Este înfricoşător ceea ce se poate întâmpla. Descoperirea savantului japonez poate merge în două direcţii opuse. O parte dintre oameni vor fi inocenţi în lucrările lor şi asta va duce la fericire, o parte, mai mare, vor fi puşi doar pe indiferenţă, iar cei mai mulţi pe răutăţi de toate felurile.

Apa, rezervorul mondial al vieţii, este din ce în ce mai poluată. (9) Avem deja apă infestată chimic. Se ştie acest lucru. Resursele de apă potabilă se vor micşora. În orice parte a lumii unde resursele de apă sunt limitate, este absolut normal ca apa să aibă un rol vital şi în vieţile oamenilor din Biblie: I Împ. 17, 11; Ieremia 14,3; Ioil 1, 20; Agheu 1,11), izraeliţii află că apele de la Mara erau amare (Exod 15, 23), iar pe vremea lui Elisei, fântâna din Ierihon nu avea apă bună de băut.

Se mai poate vorbi şi de apa întristării, atunci când trebuia împărţită cu porţia (Plângerile lui Ieremia 5,4; Ezechieil 4, 11,16; Isaia 30, 20).

Ştim din Scripturile sfinte că deseori apa simbolizează binecuvântarea lui Dumnezeu şi înviorarea duhovnicească, precum citim la Psalmul 22,2; Isaia 32,2), iar dorul după apă indică cerinţa spirituală (Psalmul 42, 1; 62,1; Amos 8, 11).

În chip cu totul minunat, profetul Ieremia l-a descris pe Dumnezeu ca „izvorul apelor vii” (Ieremia 2, 13; 17,13), iar în Noul Testament apa este legată de viaţa veşnică, binecuvântarea supremă pe care o dă Dumnezeu (Ioan 4, 14; Apocalipsa 7, 17; 21,6; 22,1) iar în Epistola Efeseni, ideea predominantă este aceea de curăţire prin botez, pentru iertarea păcatelor (Efeseni 5, 26; Evrei 10,22).

Pe lângă aspectul curăţitor şi sfinţilor al apei, apare şi cel de împrospătare. Preoţii se spălau când erau consacraţi (Exod 29, 4), leviţii, de asemenea, erau stropiţi cu apă (Numeri 8,7) precum şi spălările din „Ziua Ispăşirii” (Levitic 16,4 ,24,26), iar preoţii trebuiau să îndeplinească şi ritualul „apei de curăţire” (Numeri 19, 1-10).

Mai târziu, această formă dezvoltată a acestui ritual de curăţire era în practică şi în obştea de la Qumran, care se boteza înainte şi după începutul erei creştine, oferind cadrul pentru botezul pocăinţei săvârşit de Sfântul Ioan Botezătorul şi pentru botezul creştin de curăţirea păcatelor şi înfierea în Hristos Iisus.

Toate aceste practici, după rânduiala Sfinţilor Părinţi din Biserica dreptmăritoare creştină, au fost încununate şi cu Sfinţirea Apei celei Mari, de praznicul Botezului Domnului Iisus Hristos. Întreaga slujbă este o bucurie duhovnicească. Apele din întreaga lume, după cum se spune, sunt sfinţite de ziua Bobotezei, pentru că rugăciunile se fac de ierarhia bisericească în întreaga ortodoxie şi se coboară asupra întregii firi a apelor ce îmbrăţişează Pământul.

Am început această expunere cu date din cartea Viaţa secretă a apei, de Masaru Emoto. Din experienţele lui care au înconjurat lumea, se reînvaţă ceea ce se ştia de altfel, că apa are capacitatea de a întreţine viaţa; are puterea dată de Dumnezeu „de a citi sentimente şi emoţii şi a le răspândi întregii lumi.” Cu alte cuvinte, mesajele purtate de apă prin lume, deci şi de Agheasma care se face şi de Bobotează, depind de Harul Duhului Sfânt şi de rugăciunile care se fac cu gândul bun şi curat la Dumnezeu.

Savantul dr. Masaru Emoto a făcut apel la toţi prietenii şi cunoscuţii „să se afle în apropierea unei apa, în faţa căreia să-şi exprime iubirea şi recunoştinţa. Acest lucru poate fi realizat oriunde, chiar şi în bucătărie sau dormitor. Un simplu pahar cu apă este de ajuns. Apei trebuie să i se spună, cu blândeţe „Te iubesc” şi „Mulţumesc”. În timp ce faceţi acest lucru, imaginaţi-vă puterea iubirii şi a recunoştinţei transferându-se asupra întregii mase de apă, de pe tot acest pământ. Apa de oriunde, chiar şi cea dintr-un pahar, se află în legătură cu restul apei, de pe pământ …

Apa poartă cu sine gândurile şi rugăciunile fiecăruia dintre noi, – clerici şi poporul lui Dumnezeu -. Şi, din moment ce suntem, cu toţii, apă, nu contează de unde pornesc rugăciunile, căci ele vor fi purtate în toată lumea.” (10)

De aici, de la Argeş şi Muscel, rugăciunile obştii ortodoxe şi a clerului sfinţit, pornesc ca razele soarelui asupra apelor pentru a fi sfinţite, gustate şi stropite peste întreaga fire din natură şi peste casa şi viaţa omului.

Să ne sfinţim gândurile şi faptele şi să dorim numai lucruri bune în toate clipele vieţii noastre şi să răspândim numai zâmbet şi lumină.

Iar mesajul lui Masaru Emoto, desprins din paginile Sfintei Scripturi, ne spune: „Umpleţi-vă sufletul cu iubire şi recunoştinţă. Rugaţi-vă pentru această lume a noastră. Împărtăşiţi mesajul iubirii celor din jur!” (11)

Rugăciunea va salva pacea mondială şi omenirea.

Să facem din sufletul nostru Potirul de Aur al iubirii de Dumnezeu şi de oameni!

Aceasta este forţa noastră cu care vom birui!

Note:
1. Masaru Emoto, Viaţa secretă a apei, Editura Adevăr Divin, Braşov, 2007, p. 17
2. ibidem
3. ibidem
4. ibidem
5. idem, p. 66
6. ibidem
7. idem, p. 71
8. idem, p. 17
9. Plăgile Egiptului – Exod, 7, 17
10. idem, p. 154
11. idem, p. 155

43 Responses
 1. usa milostivirii :

  Date: January 6, 2009 @ 2:23 pm

  ce greu e să rămâi ortodox în sec.XXI !

  R: Asa-i! Pe multi ne ia apa!:) LD.

 2. Ina :

  Date: January 6, 2009 @ 4:49 pm

  Ce groaznic este sa nu fii ortodox in sec XXI!

  Doamne ajuta

 3. Robert :

  Date: January 6, 2009 @ 4:56 pm

  un talmesh balmesh naucitor … din nefericire.

  rugaciunea nu mai e in Duh si Adevar ? e in apa ?

  Seamana cu rugaciunile yoghinilor… doar noi si apa … Unde e Dumnezeu (si nu al japonezului ci Dumnezeul nostru, Sfanta Treime) in acele rugaciuni ?

  Ideea ca in om stau niste forte latente pe care acesta trebuie sa le redescopere SINGUR si sa le foloseasca e strict yoghina.

  Nu putem nimic fara domnul Hristos. Rugaciunile ortodocsilor se transmit in Duh si Adevar, nu prin paharul cu apa din bucatarie.

  Doamne ajuta !

  R: “Articolul asta va starni controverse”, ma avertiza o cunostinta. da, banuiam. asta a scris vladica al meu si a trimis catorva ziare laice si religioase cu ocazia prazniculului Bobotezei. stiu ca unii judeca si mesagerul deopotriva cu autorul (pe motiv de sminteala), insa socotesc ca sunt multi cititori avizati care vor comenta lamuritor punctand scaparile, spre folosul multora. Probabil ca undeva, in adanc, prefer o controversa, la sfarsitul careia lumea sa fie lamurita, decat sa ascund sub presh ceea ce-mi trece prin fatza ochilor cu titlu generic de “ortodox”. Printre cele aprox. 1.400 materiale postate pe blog (majoritatea de spiritualitate ortodoxa, dar si diverse si banale chestii – clipuri, muzici…) au fost vreo 3-4 a caror ortodoxie indoielnica nu o sesizasem din graba, neatentie si poate chiar din nestiinta. Atunci am scos materialele cu pricina si mi-am cerut scuze. Acest material insa (ca si documentarul “Apa”), poate naste o dezbatere spre folosul tuturor! Doamne, ajuta! LD

 4. fratele :

  Date: January 6, 2009 @ 5:55 pm

  Am si eu o intrebare pentru voi: Iisus Hristos a fost ortodox?

  Sau una mai usoara: Sf. Ap. Pavel a fost ortodox?

  Sper ca ma veti invrednici cu un raspuns.

 5. Lonelyshepherd :

  Date: January 6, 2009 @ 9:05 pm

  Pt. “fratele”:Cand Hristos a fost intrebat de Pilat :”Ce este adevarul”!; El a tacut.Nu i-a raspuns nici un cuvant.Pt. ca intrebarea fusese pusa gresit,pt. ca fusese pusa tendentios,pt. ca Iisus stia prea bine ca era retorica d.p.d.v. al intentiei,al gandului lui Pilat,ca,de fapt,nu-l interesa raspunsul,ca era prea plin/sigur de sine ca sa-si gaseasca loc in el Adevarul,pt. ca,probabil: “nu s-ar mai fi implinit Scripturile…”; in fine,pt. ca Îl persifla…”aporetic”,asa cum faci tu acum cu noi, (A)Riciule! Am mai spus-o candva:una e paradoxul cretanului,alta-paradoxul cretinului…Si,de fapt,nu e un paradox,ci o “paradontoza…de contact comunicational”…

  R: Am pus eu iarasi citatul, conform erratei. Textul a disparut chiar din cauza parantezelor. Nu le mai folositi. Din aceeasi cauza, din asocierea unor semne, se intampla ca in unele texte sau comment-uri sa apara uneori cate un emoticon nepotrit in mijlocul frazei. Doamne, ajuta! LD.

 6. Lonelyshepherd :

  Date: January 6, 2009 @ 9:07 pm

  ERRATA:Dintre paranteze (primele) a disparut textul:”Ce este adevarul”!

 7. Lonelyshepherd :

  Date: January 6, 2009 @ 9:11 pm

  Un alt text “înghiţit de crocodil” este:”nu s-ar mai fi implinit Scripturile…”

 8. camelia n. :

  Date: January 6, 2009 @ 10:01 pm

  “Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.”(Ioan,3:5)

 9. camelia n. :

  Date: January 6, 2009 @ 10:21 pm

  “Astfel, apa, element indispensabil vietii umane, face parte, si ea, din categoria celor afectate de tendintele stapanitoare ale omului. Ea nu are numai o valoare biologica, ci si multiple valente existentiale, fiind indiscutabil unul din cele mai vechi si universale simboluri religioase. Semnificatiile simbolice ale acesteia pot fi reduse la trei teme dominante: origine a vietii, mijloc de purificare, mijloc de regenerare.
  In traditiile ebraice si crestine, apa simbolizeaza mai intai originea Creatiei. Apa este obarsie a toate cate sunt, ea fiind manifestarea transcendentei si de aceea trebuie considerata o hierofanie. In primele randuri ale cartii Genezei ni se descopera Sfanta Treime care a facut intreg universul din nimic. Ulterior textul precizeaza ca „Duhul Domnului se purta pe deasupra apelor”. Acest „deasupra” ne arata transcendenta duhului dumnezeiesc si se cuvine sa nu confundam Creatorul cu Creatia Sa si nici sa inlaturam Necreatul din Creat. Trebuie sa intelegem ca invatatura Bisericii cu privire la unirea dintre Ziditor si Zidire este autentica si actuala, caci in Hristos, Dumnezeu S-a unit cu omul si cu creatia fara amestecare si fara schimbare, in mod nedespartit si neimpartit.
  Apa, ca hierofanie, in Vechiul Testament face parte din onomasticonul divin. Domnul este asemuit cu o ploaie (Osea 6,3), cu roua ce da viata florilor (Osea 14, 6), cu apele limpezi care vin de la munte, cu torentele ce satura pamantul. Ea apare ca semn al binecuvantarii, Cel Drept fiind asemanat cu copacul sadit pe malul apelor curgatoare (Numerii 24,6). Cand profeteste o noua era, Isaia spune: „Izvoarele de apa vor curge in pustiu si tinutul cel insetat va fi izvor de apa”, (Isaia 35, 6-7). La fel si Sfantul Ioan Teologul, in Apocalipsa, afirma: “Mielul ii va duce pe oameni la izvoarele vietii” (Apocalipsa 7,17).
  Apa este legata de toate dimensiunile vietii, fiind prezenta atat inlauntru, cat si in afara omului. Prin invocarea rugatoare a Duhului Sfant, Biserica lui Hristos arata apa drept materie transfigurata, capabila de regenerare si de sfintire a omului si a lumii intregi, izvor de nestricaciune, har de sfintenie, dezlegare de pacate, vindecare de boli, diavolilor pieire, de puterile cele potrivnice neatinsa si plina de putere ingereasca.
  Conform lui Tertulian si intregii traditii crestine, Duhul lui Dumnezeu alege apa dintre celelalte elemente si o prefera, pentru ca inca de la inceputuri apa se prezinta ca o materie perfecta, fecunda si simpla. Ea are prin ea insasi o putere purificatoare, capacitate de autoepurare, de aceea este folosita de iconomia dumnezeiasca.
  Prin insusirile sale, ea sterge toata faradelegea si toata necuratia. Numai apa botezului are darul de a curata pacatele si ea este conferita doar o singura data, pentru ca prin ea Dumnezeu confera renasterii noastre o noua stare, aceea de om fara de pacat. Dezbracarea de omul dinainte, sau mai degraba aceasta moarte de o clipa a istoriei fiecarui om poate fi comparata cu un potop, deoarece acesta simbolizeaza o disparitie, o stingere ce face loc unei noi aparitii. Pe langa virtutea purificatoare, apa mai are si o putere mantuitoare (soteriologica), nu prin ea insasi ci prin Hristos, caci este regeneratoare si semnifica o renastere, in sensul ca plaseaza persoana umana intr-o stare noua. Afundarea viitorului membru al Bisericii in apa botezului reprezinta moartea reala a omului impreuna cu Hristos fata de lume ca pacat si invierea impreuna cu El ca fiu al imparatiei.
  Perspectiva pe care o ofera teologia asupra naturii apei si a functiei pe care aceasta o are in interiorul creatiei divine contribuie la conturarea unei etici ecologiste corecte, care sa redimensioneze raportul omului cu Dumnezeu si cu natura pentru o constiinta comuna, in vederea eradicarii tuturor efectelor nocive pe care folosirea abuziva si iresponsabila a resurselor naturale le-a generat.
  Cat de mare este pericolul reprezentat de poluarea apelor sau de distrugerea surselor de apa potabila este pe deplin aratat in Cartea Sfanta. Astfel, acesta a fost una dintre plagile din Egipt, sau, in timp de razboi, invadatorii taiau alimentarea cu apa a celor asediati, sau otraveau fantanile. In Noul Testament, apa este legata de viata vesnica, de binecuvantarea suprema pe care o da Dumnezeu, dar si curatirea prin botez pentru iertarea pacatelor. Iar aspectul ei letal, in urma unei pedepse dumnezeiesti, este ilustrat de calamitatea Potopului.
  In Vechiul Testament, preotii se spalau cand erau hirotoniti, levitii erau stropiti cu apa, Marele Preot trebuia sa faca o serie de spalari rituale, preotii indeplineau ritualul „apei de curatire”, iar ligheanul de langa Cortul Adunarii era o aducere aminte constanta a nevoii de curatire cand oamenii voiau sa se apropie de Dumnezeu.
  Fundamentul antropogenic al problemelor ecologice arata ca noi schimbam lumea inconjuratoare dupa lumea noastra interioara si de aceea transfigurarea naturii trebuie sa inceapa cu transfigurarea sufletului. Potrivit gandirii Sfantului Maxim Marturisitorul, omul poate sa transforme tot pamantul in rai numai atunci cand va purta raiul in el insusi.
  In fapt, singura Institutie care a iubit si respectat dintodeauna mediul inconjurator si natura a fost Biserica. Manastirile noastre au fost situate de catre strabunii nostri in cele mai frumoase locatii tocmai pentru ca acolo sa se indrepte mereu un gand si-o rugaciune catre Creatorul acelor minunatii. Fiecare manastire a avut nevoie de oaza sa de singuratate, de liniste, de frumusete, tocmai pentru a nu tulbura pe crestinii ce vor sa se reculeaga. Si nu Biserica a fost aceea care a efectuat cele mai crancene defrisari, cauze pentru atatea dezastre, ci dimpotriva, atat cat i-a mai fost posibil dupa confiscarile comuniste, ea a aparat terenurile pe care le mai gestiona, acestea ramanand eminamente surse pentru o exploatare naturala, neexhaustiva, rationala. Biserica n-a umblat niciodata dupa imbogatiri rapide si insolente, n-a cautat sa epuizeze nici solul, nici resursele vii, fondul de vanatoare, fondul piscicol, pasarile, florile, n-a secat izvoarele si n-a intesat siturile cele mai frumoase cu case de vacanta sau restaurante. Cine mai cauta astazi un ambient curat si bogat in culori sau miresme, sau oglinzi si clipocit de ape, va alege manastirile. Si astfel, e cert ca cine va dori sa se apropie de „mama natura”, se va indrepta cu siguranta mai intai spre Dumnezeu.
  Concluzionand, putem afirma ca actuala criza ecologica mondiala nu este altceva decat expresia elocventa a despartirii noastre de Dumnezeu. Odata ce vom reface aceasta legatura tainica, ne va fi mai usor sa regasim natura si beneficiile sale dintru inceput. Prin urmare, sa retinem ca, asa cum insetam si avem nevoie de apa cea materiala, sa cautam si apa cea pentru suflet, apa Duhului Sfant, pe care s-o agonisim pentru vesnicie, unde vom cunoaste alte realitati, si mai minunate, pe care Ziditorul a toate le-a pregatit pentru faptura Sa cea mai aleasa si cea mai iubita: omul.”

  “Unitatea si integritatea lumii create de Dumnezeu” – IPS Teodosie,
  Arhiepiscopul Tomisului

 10. fratele :

  Date: January 6, 2009 @ 10:26 pm

  As vrea sa va lamuresc.
  Nu am intentia, nici nu am avut-o si nici nu o voi avea sa va “persiflez”. Eu va respect ca pe niste cautatori, ca pe niste oameni care nu se multumesc cu ce ne ofera lumea, ci-L cauta pe Dumnezeu.

  Acum, va rog reluati mesajele de mai sus, acelea exclamative, genul ce groaznic e sa nu fii ortodox. Nu observati nimic?
  Reduceti intelesul cuvantului “ortodox”, “ortodoxie” strict la preocuparile dumneavoastra si ale duhovnicilor care va sfatuiesc. Ortodoxia inseamna o atitudine luminata si luminatoare, nu mimarea unor forme exterioare si multiplicarea unor informatii.

  Apostolul Pavel vede in Atena un altar inchinat din superstitie zeului necunoscut. Fiti siguri ca acei iscoditori auzisera despre Dumnezeul evreilor. Nu Lui era inchinat acel altar. Sfantul Apostol gaseste luminat posibilitatea de a lega dialogul. Aceasta este atitudinea: misionarism, iubire, flexibilitate culturala, respect, esenta, caci ce nu conduce la Hristos este anatema.

  Ma tem ca noi, prin separatism, triumfalism exacerbat, impresionati de aparente, agresivi uneori, neglijand textul biblic, impinsi spre nesemnificative dar pompoase realitati, suntem tentati sa fim doar ortodocsi, nu si crestini.

  Interventia mea a fost socanta, poate, dar civilizata. Raspunsul nu doar ca nu a avut continut, dar este nevrednic prin ton si puterea negativa a vorbei.

  Mai astept raspunsuri.

 11. Lonelyshepherd :

  Date: January 6, 2009 @ 11:53 pm

  Sunt intre noi unii care L-au gasit deja demult pe Dumnezeu si care le arata si altora calea!Mataluta esti sectar,te-nteleg.Va cunosc metodele,dar n-am timp de pierdut cu voi.Iti doresc sa te dumiresti in privinta caii neo-protestante pe care te afli!Cine neaga lucrarea Sfantului Duh care naste sfinti e pierdut pt. vesnicie (v. comm. tau “subtil-tiptil” despre sfintenia lui Valeriu Gafencu si despre rolul si validitatea sfintilor in general)!Nu mai zic de cei care ii smintesc si-i ratacesc si pe altii!…Amintesc crestinilor ortodocsi ca una dintre cele 9 porunci bisericesti interzice acelora care nu-si cunosc in profunzime credinta sa poarte dicutii cu sectarii,sa le citeasca materialele audio-video sau scrise,sa intre si/sau sa se roage impreuna cu acestia.Tocmai pt. ca vor intalni oameni carora nu le vor putea sta impotriva cu mijloacele lumii acesteia,cu acelasi gen de arme…”Fiii veacului acestuia sunt mai intelepti in neamul lor decat fiii Luminii!”Nu uitati asta!Nu va semetiti inaintea lor justificandu-va inaintea propriei constiinte ca vreti sa faceti un lucru bun si cu ajutorul lui Dumnezeu.Doar El Se poate milostivi de ei sa-i scoata din ratacirea lor si nu fara ca ei insisi sa vrea cu adevarat aceasta in adancul inimii lor!Nu va amagiti!Va vor trage din militantism in ecumenism sau in gandirea autonoma (=de capul vostru,fara sfatul lui Dumnezeu),va vor “scranti” logic(a),apoi va vor “innoi” cu “botezul pocaintei fratilor si surorilor” in barlogul sectei lor!De la mireasma la miasma nu-i decat un pas.Nu-l faceti!

 12. greenstory :

  Date: January 7, 2009 @ 2:30 am

  Bun raspunsul, Lonelysheperd! Si cred ca intuitia dvs. este cea corecta – oricum, genul acesta de intrebari, chipurile, inocent-provocatoare, ascunde, de regula, zvacul agitatorului, cu scopul de a starni polemici fara niciun castig duhovnicesc.
  Cat despre articol, eu personal nu cred ca este scris de catre cel care il semneaza, deoarece am asistat de mai multe ori, cu diverse ocazii, la predici tinute de Sfintia sa si stilul abordat a fost mereu acelasi: fraze sforaitoare, interminabile, fara cap si coada, recitate cu o voce cat mai fonfanita, ca sa nu se inteleaga prea bine ce spune si norodul “prost” sa ramana cu impresia ca ceea ce s-a spus a fost prea tainic pentru a putea sa fie si priceput… Logica era absenta sau daca nu, atunci lipsea cu desavarsire, cat despre legatura cu realitatea, aceasta era puternica, daca am fi trait acum cinci secole, in Bangladesh. In final, lumea pleca nelamurita de la predica episcopala, dar cu un puternic sentiment de satisfactie sateasca, deoarece, nu-i asa, a venit si la noi vladica, si vom avea despre ce vorbi o saptamana de acum inainte, la claca si la sezatoare, dandu-ne cu parerea despre ce o fi vrut sa zica, sarmanul…..
  Asa ca nu stau sa imi bat capul daca atitudinea articolului e una ortodoxa sau nu, caci secretarul care l-a pus cap la cap face si el ce poate, ca sa-i apara numele stapanului in presa… Ascultarea e taina mare…mai ales la noi, la romani…ma, taicule!

 13. mihailt :

  Date: January 7, 2009 @ 3:58 am

  Fara osandirea ierarhului ci cu rugaciune pentru PS sa.
  Ierarhul trebuie sa fie ajutat de rugaciunile credinciosilor.
  Care e preot poate sa se apuce sa slujeasca cu alt preot , normal, Sfantul Maslu miercurea si vinerea si sa isi treaca ierarhul acolo.

 14. fratele :

  Date: January 7, 2009 @ 9:37 am

  Este ultimul mesaj pe care il postez pe acest blog ( un blog bine facut si cu oaspeti interesanti si energici ).
  Tinand cont de acest fapt, ingaduiti-mi sa scriu si ceva cuvintele legate de mine. Eu sunt crestin ortodox. Inca. Este adevarat ca am cunostinte in alte Biserici ( Ce Sinod Ecumenic a elaborat cele 9 porunci bisericesti? ) Tot la fel de adevarat este si faptul ca sunteti liberi sa apreciati lucrul acesta cum credeti de cuviinta.

  Treaba aceasta cu sectari este tot un fitil ca si chestia cu masonii: sectarii sunt vinovati de toate problemele noastre… Nu e corect sa critici pe cineva pana nu-l cunosti si e recomandabil ca fiecare sa-si recunoasca pacatele.

  Stim toti ca inchisorile gem de detinuti care sunt botezati ortodox, soselele de centura sunt frecventate de fete care si ele sunt fiice ale Bisericii noastre. In societate lipsa valorilor autentice ne striveste. Ne aflam in fata unui esec misionar de proportii inimaginabile. Cine poarta raspunderea? Sectarii! Ei au invatat oamenii sa iubeasca faradelegea. Asta nu o cred.

  Daca cineva se increde in Hristos, sunt sanse mari ca el sa nu fie asa de rau precum spune gura lumii ( chiar daca este o gura hirotonita ).

  Multumesc ca m-ati rabdat. Sunt recunoscator D-lui Laurentiu Dumitru. Sa ne vedem in Rai!

 15. Gabriela :

  Date: January 7, 2009 @ 2:22 pm

  Nu imi permit sa comentez realitatea si veridicitatea experimentului descris pentru ca este prima data cand aud despre aceste fenomene.
  Articolul m-a impresionat si mi-a incalzit sufletul din alta perspectiva. M-a dus cu gandul la Sfintii parinti ai inceputurilor crestinismului,ei, care fara a avea acces la cunostintele si experientele secolului xx au “vazut” si simtit incredibila lume creata de Tatal Ceresc pentru noi, fiintele umane si cum se pot folosi de tot ceea ce exista pentru ajutorul vietii.
  M-a impresionat ca oameni straini de ortodoxie ( ca de cele mai multe ori) confirma marea stiinta, primita prin revelatie si calauzire divina, a acelor care ne-au trimis pana in ziua de azi descoperirile Duhului de Viata Facator.

 16. mihailt :

  Date: January 7, 2009 @ 2:33 pm

  Pentru fratele:
  auzi mai frate da ce femeile de le-a inselat diavolul cum zici mata de ce fel de filme au fost educate in copilarie?
  De filme facute de crestini-ortodocsi?
  Sau de de cele venite din SUA,UE,America de Sud?
  Adica de la neo-protestanti,protestanti si catolici.
  La fel si cele de India care sunt de la hinduisti.
  Deci vezi mata ca o parte din vina pentru acele femei tot protestantii,neo-protestantii,catolicii si hinduisti o poarta.
  La fel si cu detinutii care la acelasi gen de filme provenite din aceleasi zone au fost educati.

  Iar ca preturile sunt foarte mari in Romania si oamenii mor de foame asta nu e rezultatul intrarii in Uniunea Europeana si NATO?
  Deci tot vina prostentantilor,a neo-protestantilor si a catolicilor este.
  Caci Romania are resurse naturale cat sa hraneasca inca de multe ori cat avem populatie.
  Ei vezi mata ca nu e asa cum crezi?

 17. Gabriela :

  Date: January 7, 2009 @ 2:41 pm

  Pentru tine, “Fratele”, imi pare nespus de rau,din felul in care pui problemele rezulta clar ca “DOAR’ ai fost botezat crestin ortodox de catre parintii tai, dar nu ai nimic de a face cu ortodoxia. Da, ei si-au facut partial datoria, la fel ca si parintii celor pe care-i prezinti tu ca fiind “ortodocsi”, problema este rezolvata doar 50%. Pentru a fi ortodox este nevoie si de cealalta jumatate, adica de a cunoaste si trai cu adevarat in Legea Lui Dumnezeu.E ca si cum ai avea pasaport pentru a vizita America, dar daca il ti in dulap poti sa fi sigur ca n-ai sa vezi America niciodata.
  Ceea ce expui tu sunt “textele” cu care sectarii ii prostesc pe cei nestiutori. Am petrecut zeci de ani printre ei si cunosc ,din nefericire,pe propria mea piele ceea ce inseamna “mesajul lor de viata”. Daca doresti putem dezvolta cat vrei subiectul.
  Cu toata consideratia!

 18. usa-milostivirii2 :

  Date: January 7, 2009 @ 5:00 pm

  mai fratele,
  fetele acelea prostituate s-ar putea sa iubeasca mai mult decat tine. sa ne traiesti

 19. camelia n. :

  Date: January 7, 2009 @ 7:53 pm

  Citim in gazeta :
  În 2009 se împlinesc 200 de ani de la naşterea lui Charles Darwin şi totodată 150 de când naturalistul şi biologul britanic a publicat lucrarea „Originea speciilor” (cu titlul complet “Originea speciilor prin selecţie naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existenţă”). Drept urmare, Adunarea generală a International Union of Biological Sciences a hotărât ca anul 2009 să fie sărbătorit ca “Anul Darwin”.
  Pentru a-l celebra pe marele naturalist, Marea Britanie va emite la anul o monedă comemorativă de două lire ce îl înfăţişează pe Darwin faţă în faţă cu o maimuţă, înconjuraţi de inscripţia 1809 DARWIN 2009.

  Poate ca dupa ce ne vom destinde putin,vom sesiza acea asociere nefericita si incompleta exprimare care a generat valul de ostilitati.

 20. camelia n. :

  Date: January 7, 2009 @ 8:26 pm

  Ineditul situatiei :
  • Darwin nu a sustinut niciodata ca omul se trage din maimuta,doar “ a conceput teoria evoluţionistă, potrivit căreia speciile evoluează de la formele simple la cele mai avansate” ;
  • Reacţiile Bisericii Anglicane vizavi de teoria evoluţionistă au fost împărţite. Autorităţile Bisericii au spus că ideile lui Darwin constituie o erezie, deşi clerul liberal a interpretat selecţia naturală ca pe un instrument al programului lui Dumnezeu.
  În septembrie 2008, Biserica din Marea Britanie a lansat un articol în care mărturiseşte că cea de-a 200-a aniversare a zilei de naştere a lui Darwin este un moment potrivit pentru a-i cere scuze omului de ştiinţă: „La 200 de ani de la naşterea ta, Biserica Anglicană îţi datorează scuze pentru că te-a înţeles greşit şi, printr-o primă reacţie greşită, i-a încurajat şi pe alţii să nu te înţeleagă.”

 21. Marius Ştefan :

  Date: January 7, 2009 @ 8:41 pm

  Am citit descoperirile Doctorului Emoto. Am citit cu respect articolul Apostolului nostru de la Argeş, care este – fie că ne place fie că nu – Preasfinţitul Episcop Calinic. Am citit cu emoţie şi încordare comentariile dumneavoastră toate. Nu uitaţi spusa Mântuitorului: “Cine vă primeşte pe voi pe Mine mă primeşte şi cine se leapădă de voi(Apostolii şi urmaşii lor) se leapădă de Mine. Iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel Ce M-a trimis pe Mine”.
  Observ cu părere de rău că, pe motivul libertăţii de opinie, ne permitem să vorbim în plus, să luăm în glumă cuvinte spuse de la amvon, despre care Sfinţii spun că sunt ca din gura Duhului Sfânt.
  În virtutea celor descoperite mai sus în Czvântul arhieresc, “apa ne va judeca” pentru cuvintele spuse în deşert. De fapt noi înşine ne vom osândi. Când micimea minţii te face neputincios să cuprinzi adânc de cuvinte, nu te asemăna cu cocoşul fudul bârfind pe vulturul cuvintelor înalte , ci smereşte-te ca să dobândeşti Har.
  Iar tu – ne-frate din ce spui, – cum ai vrea să primeşti răspunsuri smerite, când eşti gata să împroşti cu noroi. Crezi că poţi înşela vigilenţa Duhului Sfânt şi să nu trezeşti autoapărarea. Întreabă doar când vrei răspuns, nu când ai de învăţat pe alţii. Ai grijă că îndoiala care ţi-a intrat în suflet ţine pe îngerul păzitor deoparte, şi în plus te pasc căile pieirii duhovniceşti, căci huleşti – din neştiinţă – hotărârile Duhului Sfânt şi părtineşti nu doar unor oameni rătăciţi, ci chiar rătăcirii. Drept urmare, din câte observ te-ai “sinucis” din viaţa acestui minunat loc de împărtăşire şi descoperire a adevărului. Ce frumos ar fi fost să duci mai departe lupta cea bună pe care ai părăsit-o, să faci misiune în felul tău, şi numai astfel vei trăi Ortodoxia. Fi deci atent de unde ai căzut şi ridică-te, căci “Potrivnicul vostru Diavolul umblă răcnind ca un leu ,căutând pe cine să înghită”(Sfântul Apostol Petru). Napoleon Bonaparte spunea că este mai uşor să schimbi(să conduci) lumea întreagă decât să te schimbi pe tine însuţi. Iar Sfinţii noştri Părinţi spuneau că mai mare este cel care îşi stăpâneşte patimile decât cel care înviază morţii. Ce frumos ar fi dacă ai avea prieteni în sânul Bisericii şi să te uimeşti de vigoarea lor sufletească, să vezi cât de mic şi neştiutor suntem cei cu întrebări supărăcioase.
  Eu, fratele tău mai mic, îţi spun Hristos a înviat! şi aştept desigur răspunsul tău. Cu prietenie!…

 22. Alina :

  Date: January 7, 2009 @ 8:42 pm

  Revin la tema cu apa modificata de puterea gandului. Este o inselatorie, Emoto este un fals om de stiinta. Vezi http://www.sciencepunk.com/v5/2006/10/masaru-emoto/

 23. camelia n. :

  Date: January 7, 2009 @ 9:54 pm

  Cu aceeasi prietenie,imi permit sa spun ca refuz sa cred ca un reprezentant al bisericii ortodoxe poate,prin cuvantul lui,sa sustina idei precum :
  “Apei trebuie să i se spună, cu blândeţe „Te iubesc” şi „Mulţumesc”. În timp ce faceţi acest lucru, imaginaţi-vă puterea iubirii şi a recunoştinţei transferându-se asupra întregii mase de apă, de pe tot acest pământ. “
  Aceste “invataturi” definesc persoane care aspira la titlul de “maestru spiritual”,asa cum bine a observat Robert.
  Pentru a ma dumiri mai bine,am copiat textul in word si l-am colorat diferit,pe baza notelor din subsol. Concluzia la care am ajuns este urmatoarea : textul prezentat este realizat din fragmente preluate din respectivul volum citat si indrumarile parintelui.
  (Despre veridicitatea experimentului nu cred ca pot sa ma pronunt.)
  Personal cred ca doar aceste alineate apartin parintelui :

  Doar atunci când norul de păcate…
  Dintre minunile lumii…
  Cine nu ştie că 70% din organismul nostru…
  Să nu ne mire, nicidecum,…
  După cum se vede şi apa ne dă de gol….
  Este înfricoşător ceea ce se poate întâmpla….
  Apa, rezervorul mondial al vieţii,…(aici nu am putut face legatura cu nota de subsol :
  “Aşa zice Domnul: Din aceasta vei cunoaşte că Eu sunt Domnul: iată, cu acest toiag, care e în mâna mea, voi lovi apa din râu şi se va preface în sânge.” )
  Se mai poate vorbi şi de apa întristării…
  Ştim din Scripturile sfinte că deseori apa simbolizează binecuvântarea lui Dumnezeu…
  În chip cu totul minunat, profetul Ieremia…
  Pe lângă aspectul curăţitor şi sfinţilor al apei…
  Mai târziu, această formă dezvoltată a acestui ritual de curăţire…
  Toate aceste practici…
  Am început această expunere…
  De aici, de la Argeş şi Muscel…
  Să ne sfinţim gândurile şi faptele…
  Rugăciunea va salva pacea mondială şi omenirea.
  Să facem din sufletul nostru Potirul de Aur al iubirii de Dumnezeu şi de oameni!
  Aceasta este forţa noastră cu care vom birui!
  Si mai cred ca acesta este adevaratul mesaj pe l-a trimis parintele catre noi toti .

 24. octaviandarmanescu :

  Date: January 7, 2009 @ 10:15 pm

  Ce-aveţi, bre, cu textu’? Voi trageţi clopotul cu flinta, alegându-l ca ţintă. Criticacii de acest tip îmi amintex k homo erectus e, în genere, 70% mlaştină.

 25. camelia n. :

  Date: January 7, 2009 @ 10:59 pm

  Daca prin cuvintele folosite,am lasat o alta impresie decat cea pe care doream sa o fac cunoscuta,imi cer iertare.Permiteti-mi sa mai adaug un ultim comentariu referitor la acest subiect:
  Personal,consider ca,cea mai mare inselatorie a celui cazut este aceea de a ne face sa credem ca nu ne putem mantui cu nici un chip,acest lucru fiind posibil numai numai celor cu viata duhovniceasca inalta;strecoara in inimile noastre simtaminte de deznadejde si zadarnicie,dezbinare si suspiciune.
  In firea noastra omeneasca,slaba si neputincioasa,trezeste sentimentul ca noi,oamenii,suntem stapanii destinelor noastre,in mainile noastre stau atat bucuria cat si nefericirea.Aflam acum ca,prin gandurile noastre putem schimba multe.Si nu intotdeauna in bine.Or,aceasta este,dupa cate am citit in lucrarile Sfintilor Parinti, insasi definitia mandriei care a dus la caderea ingerilor ce se considerau asemeni lui Dumnezeu.
  Si mai cred ca “Dumnezeu cunoaste adancul intelepciunii Sale precum stie si cum sa intoarca ceea ce este rau catre un scop mai bun”.
  Cu cat acumulam mai multe cunostinte,cu atat ne indepartam mai mult de Dumnezeu.Devenim asemeni magilor care,pe cai ocolite,lungi si obositoare,ajung sa se inchine Pruncului,calauziti fiind de stea.Avem nevoie sa ne intoarcem la origini,la Adevarul descoperit Parintilor nostri de catre Domnul, dupa numeroase si lungi nevointe.
  Emotionanta rugaciunea parintelui Rafail Noica :
  « Astazi Eu stau la usa inimii tale ca un cersetor, Eu singurul si adevaratul Imparat si Domn. Eu bat si astept. Grabeste-te sa-Mi deschizi prin smerenie; nu mai aduce motiv intinaciunea si saracia ta. Daca ti-ai cunoaste-o pana-n adanc si deplin, ai muri de durere. Dar ceea ce M-ar durea pe Mine ar fi ca tu si acum sa te indoiesti de dragostea ce o am Eu pentru tine.
  Crede ca Eu pot totul si tu nu poti nimic fara Mine; doar pacatul esti in stare sa-l faci fara ajutorul Meu. Sa nu te increzi in tine fara Mine, caci altfel voi fi nevoit sa te las in cadere in masura cu care tu te apreciezi.
  Nu te framanta ca n-ai virtuti, am sa-ti dau Eu Sfintenia Mea. Deschide-ti inima prin pocainta si Ma primeste in potirul sufletului tau prin Trupul si Sangele Meu, pe care in dar ti-L dau la Sfanta Liturghie. Atunci o sa te fac sa intelegi totul si sa ma iubesti mai mult decat poti sa-ti inchipui. »

  “Rugăciunea va salva pacea mondială şi omenirea.
  Să facem din sufletul nostru Potirul de Aur al iubirii de Dumnezeu şi de oameni!
  Aceasta este forţa noastră cu care vom birui!”

  Doamne,ajuta ¡

 26. gigi :

  Date: January 8, 2009 @ 12:45 am

  Pacat ca unii vor sa fie “mai catolici decat papa” iar in cazul de fata mai ortodocsi decat parintele Calinic.

  Corpul uman este 70-80% apa. Oare asta nu va da de gandit? Daca aceasta apa ar fi sfintita oare ar fi rau? Daca s-ar face o slujba de sfintire a apei oceanelor si raurilor ar fi ceva rau?

  Cat de repede sar unii sa dezbine in numele “dreptei credinte” …

 27. ioana :

  Date: January 8, 2009 @ 6:40 pm

  Laurentiu,
  Am niste intrebari pentru tine, privind niste aspecte foarte importante.
  1. Cum definesti/descrii acest blog? Numele ne spune doar ca acest blog o foarte si pur si simplu: blogul lui Laurentiu. Este un blog de teologie? Este un blog crestin-ortodox? Si daca da sub a cui binecuvantare o faci?
  2. Cum a ajuns acest articol al Prea Sfintitului Calinic aici? L-ai preluat pur si simplu din vreun ziar laic catre care zici ca a fost trimis? Ti-a dat Prea Fericitul binecuvantarea sa-l publici aici? L-ai descoperit si te-ai gandit pur si simplu sa-l pui aici? Te-ai sfatuit cu prietenii? (chiar ai spus ca cineva ti-a atras atentia ca s-ar putea sa isti controverse)Foarte important e sa ne lamuresti si asupra acestui aspect: cum anume a ajuns acest cuvant aici?
  Cu mare interes astept un raspuns.

  R: Draga Ioana, multumesc pt intrebari si pt interesul fatza de blog. Blog-ul (prescurtare de la web log) este o aplicatie web ce contine postari periodice, un jurnal pe internet în care autorul posteaza deci, cu o oarecare frecventa, diverse comentarii, ganduri, texte, imagini, file audio/video care i-au placut in mod deosebit sau i-au atras interesul etc. Ce descriere as putea sa-i fac, decat cu descrierea insasi a conceptului de blog… Nu e “blogul lui laurentiu”, e “blogul lui laurentiu dumitru”, e un blog atasat site-ului personal ( http://www.laurentiudumitru.ro ), chiar daca unii s-au obisnuit sa intre direct aici. Blogul nu e eminamente ortodox, in sensul ca vei putea gasi concerte de jazz, blues sau opera, care nu pot fi incadrate in conceptul acesta. E un blog ce cuprinde postari care ma anima pe mine. Daca in activitatea mea e ceva care sa-ti starneasca increderea ca aici poti gasi lucruri de folos – bine, daca nu – imi pare rau. Lectura acestui blog, vorba aceea – no offence, nu-i obligatorie. Discutia legata de binecuvantari e una care ar necesita o tratare separata. Din modul in care pui problema, imi pare ca e o luare la rost… si nu stiu in ce calitate o faci. Cu ce te incalzeste daca e parintele x, y sau z? De ce e important CINE anume e? Vrei sa-l pui in tema, sa-l avertizezi? Observ ca-mi sugerezi ca-mi trebuia binecuvantarea Prea Fericitului (oare voiai sa spui – Prea Sfintitului?)… Parerea mea e ca te inseli… Blogul acesta, ca si altele, a atras atentia asupra multor probleme din viata BOR si, pe undeva, ar fi bine sa intelegi ca online-ul ortodox a si pus de exemplu pe masa de lucru a Sinodului, chestiunea legata de alunecarile celor doi ierarhi din vestul tarii si nu numai. Atunci blogul a fost benefic. Cand m-am straduit sa popularizez la nivel online nevoia pastrarii Icoanelor in scoala ori a Religiei la liceu, totul era ok. Cand am reusit sa adun niste bani pt fetita bolnavioara a unui coleg profesor de religie, iarasi a fost ok. Cand am postat cuvinte de la Parinti, conferinte, articole de maxim inters, iarasi a fost ok. Acum ma intrebi al cui sunt eu de fapt, ce hram port, nu intelegi ce e cu blogul acesta greu de definit… si daca Prea Fericitul a incuviintat publicarea unui articol… Pr. Savatie Bastovoi de la ce arhiereu a luat binecuvantare sa scrie si sa publice “Pentru cine bat clopotele la Tanacu” ori “Cand pietrele vorbesc”?
  Referitor la articolul de mai sus, el a fost trimis catre ziare laice, dar si catre ziarul eparhial al Episcopiei noastre – “Argesul Ortodox”. Candva am scris constant la acest ziar, acum sunt doar colaborator (desi mai ajung uneori prin redactie). Deseori am preluat aici, pe blog, articolele publicate in ziar de colegii mei, iar pe ale vladicai in mod special, aproape constant. Doamne, ajuta! LD.

 28. ioana :

  Date: January 8, 2009 @ 7:36 pm

  Putin mai sus spui, intr-un raspuns
  Probabil ca undeva, in adanc, prefer o controversa, la sfarsitul careia lumea sa fie lamurita, decat sa ascund sub presh ceea ce-mi trece prin fatza ochilor cu titlu generic de “ortodox”. De-a lungul timpului, nu controversele au zidit Biserica (si implicit nici pe madularele Sale vii, crestinii), ci Ea, Biserica, a intervenit lamuritor, uneori impaciuitor, alteori neiertator, pentru a lamuri lucrurile. Dar Biserica a lamurit lucrurile in sfat, prin soboarele Sale si Ierarhi Sai, dupa fiecare caz in parte. Nici Sfantul Vasile Cel Mare nu transmitea cele ce le gandea pentru Biserica direct de la sine, ci inainte ca el insusi sa devina episcop, facea aceasta (calauzea Biserica) sub ascultarea unui episcop; el era mintea, dar episcopul era capul. Deci ascultarea e sfanta si aduce mari foloase, iar dezbaterile si controversele facute oricum, oriunde…..Trebuie sa meditam serios la acestea…Astept raspunsul la intrebarile de mai sus.

  R: Si online-ul ortodox e loc de sfat. E spatiul in care laicul se poate exprima liber, pt ca in biserica vorbeste doar clericul. E spatiul care a limpezit apele de cele mai multe ori, iar daca le-a agitat candva, le-a agitat cu rost. Daca acum am gresit, la fel de mult am gresit si cand am atras atentia asupra faptului ca unuii preoti cred ca masoneria e buna, ori cand am spus ca IPS Nicolae binecuvinteaza lucrarile ereticilor… Oare imi judeci gradul de “dreapta-slavire” dupa postarea unui material? Cerceteaza categoria “Despre ecumenism” si vei vedea cum ma raportez indeobste la non-ortodocsi si la marturiile lor. Prin analogie, pastrand insa si proportiile, poti afla cum ma raportez si la alte lucruri, articole etc. Doamne, ajuta! LD.

 29. Lonelyshepherd :

  Date: January 8, 2009 @ 11:08 pm

  http://www.youtube.com/watch?v=bNNfAuMq-M0&feature=related…E pt. Laurentiu!Quid pro quo…sau audio attachment for “Loc de dat cu capu’!”…O pereche pleaca in vacantza pe un lac unde se putea pescui.
  Lui ii placea sa pescuiasca in zori, ea adora lectura.
  Intr-o dimineata el se intoarse dupa citeva ore de pescuit si hotari
  sa traga un pui de somn. Desi lacul nu-i era familiar ea se hotari sa
  iasa cu barca. Visli putin, apoi relua lectura. Dupa putin timp apare
  paznicul in barca lui:
  -Buna ziua, ce faceti aici?
  -Citesc, raspunse ea desi gindea ca e evident.
  -Sinteti intr-o zona unde pescuitul este interzis!
  -Dar nu pescuiesc, nu se vede ?
  -Da, dar aveti tot ce va trebuie. Trebuie sa ma urmati si va trebui sa
  va amendez .
  -Daca o faceti va denunt pentru viol.
  -Dar nici macar nu v-am atins!
  -Nu, dar aveti cu dvs. tot ce va trebuie!

  Morala : NU contraziceti niciodata o femeie care stie sa citeasca.

 30. octaviandarmanescu :

  Date: January 9, 2009 @ 10:08 pm

  Bre, Ioano, ce-ai fato? eşti daltonistă? Ăsta ie un fel de blog policromat, mai deschis părerilor, vorba aia. Pese Calinic e un om de litere belea, ţine minte, nu prea te pui cu el. E alambicat ca un motor peojo. Şi dacă omu are simţul metaforei mai dezvoltat ce te deranjează? Semeni cu o ecologistă d-aia cu pompa de bicicletă la piept.

 31. camelia n. :

  Date: January 9, 2009 @ 11:07 pm

  fie,ma sacrific si va spun, pe scurt,istoria umanitatii :

  Istoria umanitatii (pe scurt)

  1. Femeia nu mai accepta sa locuiasca in copac. Si plange. Barbatul descopera pestera.
  2. In pestera e frig. Femeia plange. Barbatul descopera focul.
  3. Copii tipa de foame. Femeia plange. Barbatul descopera toporul, arcul si bata si pleaca la vanatoare.
  4. De la atata carne, Copilul se imbolnaveste de scorbut si beri-beri. Femeia plange. Barbatul descopera agricultura.
  5. Deoarece mamutul se lasa cu greu ucis, Barbatul lipseste prea mult de acasa. Femeia plange. Barbatul incepe sa creasca animale domestice: vaca, oaie, porc, gaina, etc.
  6. Femeia s-a saturat de friptura facuta la tepusa cu garnitura de boabe verzi fierte mancata de pe o frunza. Si plange. Barbatul descopera olaritul.
  7. In pestera e curent si umezeala si din cauza asta copiii racesc, fac pneumonie si mor. Femeia plange. Barbatul construieste mai intai un bordei apoi o casa din lemn si piatra.
  8. A venit iarna si e frig. Femeia plange. Barbatul descopera ca pielea si blana animalelor moarte se poate prelucra si confectioneaza haine.
  9. Hainele din piele precum si alea din blana put. Femeia plange. Barbatul descopera pe rand hainele din lana (care sunt aspre si zgarie – Femeia plange), hainele din in (care tot aspre sunt – Femeia suspina) si intr-un final hainele de matase (care par a fi multumitoare – Femeia zambeste). Mai tarziu, Barbatul rezolva si problema mirosurilor emanate de pieile si blanurile mentionate mai sus.
  10. Diverse treburi lipsite de importanta cum ar fi protectia turmelor de animale si starpirea potentialilor pradatori tin Barbatul departe de casa. Femeia plange. Barbatul domesticeste cainele si pisica.
  11. Femeia observa ca seamana prea mult cu semenele ei. Si incepe sa planga. Barbatul inventeaza fardurile si bijuteriile.
  12. Femeia se plictiseste de atata stat in casa si vrea sa-si largeasca orizontul. Normal,incepe sa planga. Barbatul inventeaza roata, domesticeste calul si descopera barca pentru ca femeia e fragila si oboseste repede. In plus de asta nimeni n-ar vrea sa o auda iar plangand…
  Peste ani…
  n. Femeia simte nevoia de a “evada” din cotidian. Nu are timp, bani sau dispozitia pentru excursii in strainatate, cu prietenele s-ar plictisi, la TV nu e nimic de vazut, afara e vreme urata. Capac peste toate, ca de obicei, Barbatul nu e acasa si oricum nici el n-ar intelege mare lucru. Femeia ar avea asaaaaa . un fel de chef de a scrie ceva care sa-i aduca complimentele unor necunoscuti si sa fie o chestie care sa pastreze anonimatul si absolut totul trebuie sa fie sub control si… Pentru a nu stiu cata oara in istorie, Femeia incepe sa planga. Barbatul inventeaza blog-ul.

  Morala 1: Cand femeile plang, omenirea evolueaza.
  Morala 2: Fara femei am fi trait si acum in copac.

 32. mihailt :

  Date: January 10, 2009 @ 12:00 am

  Animalele salbatice nu pot fi imblanzite ca asa a creat Dumnezeu animale salbatice si animale domestice.
  De exemplu au fost care au incercat sa tina tigri ca animale de companie si in majoritatea cazurilor au sfarsit sfasiati de acestia.
  Ceea ce se vede acum in lume adica distrugerea creatiei lui Dumnezeu care era cand omul inca nu o distrusese scoala a sufletelor rationale nu se numeste evolutie ci exploatarea in mod irational a resurselor existente.
  Daca se continua in acest mod cei care vor veni dupa noi vor avea ca singur mod de hranire rugaciunea la Dumnezeu sa le ploua din cer mana si ca singur mod de a bea apa curatarea apei care va fi otravita cu totul cu rugaciunea catre Dumnezeu.
  Iar ca mod de incalzire rugaciunea la Dumnezeu sa ii incalzeasca cumva Dansul stie cum.

  Erau in aceasta lume niste peisaje superbe , nu stiu cate specii de animale si pasari.
  A avut grija omul sa distruga ce creease Dumnezeu pentru folosul sufletelor noastre iar nu pentru Dansul ca de ce are El nevoie?
  Da omul a cazut in inselare crezand ca e mai intelept decat Cei care l-au creat (adica Sfanta Treime Tatal , Fiul si Sfantul Duh ca asa zice la Sfanta Scriptura “sa facem om” iar nu “sa fac om”) si s-a apucat sa distruga Paradisul care era initial lumea transformandu-l pe zi ce trece din ce in ce mai mult in Iad.

 33. mihailt :

  Date: January 10, 2009 @ 12:04 am

  Asa ca ce se zice de unii ca “evolutie” eu nu cred ca este chiar asa.

 34. mihailt :

  Date: January 10, 2009 @ 12:46 am

  Imi cer iertarea pentru osandirea si judecarea altora din comentariul de la 12.00 am.

  Si anume pentru partea care incepe cu “daca se continua in acest mod”.

  Partea cu animalele care asa au fost create de Dumnezeu salbatice si domestice si dovedirea acesteia in legatura cu tigri este insa foarte corecta si pentru bucata aia nu am de ce sa imi cer iertare caci este foarte corecta.

  Chiar sunt curios sa vad pe cineva imblanzind un animal salbatic de exemplu sa convinga un cerb sau o caprioara sa traga la caruta.

 35. camelia n. :

  Date: January 10, 2009 @ 1:12 am

  dragul meu,suntem oameni cu totii..
  cu necazurile si bucuriile,cu durerile si succesele noastre…
  oare nu este suficienta durere,suferinta in lume?
  mai este oare nevoie sa mai adaugam si noi ceva?
  in viata ai parte si de caderi nu doar de recunosterea meritelor.
  insa toate fac parte din lectia de viata pe care trebuie sa ne-o insusim fiecare;altminteri riscam sa repetam aceleasi greseli,uneori mult amplificate….

  o lectura deosebit de folositoare sufletului pe care o recomand tuturor celor ce nu au citit-o inca:”Cunoasterea lui Dumnezeu in imprejurarile concrete ale vietii” – parintele Staniloaie.

  Cuvantul care zideste :
  “Fii deci atent de unde ai căzut şi ridică-te, căci “Potrivnicul vostru Diavolul umblă răcnind ca un leu ,căutând pe cine să înghită”(Sfântul Apostol Petru).”

  “Fiii veacului acestuia sunt mai intelepti in neamul lor decat fiii Luminii!”Nu uitati asta!Nu va semetiti inaintea lor justificandu-va inaintea propriei constiinte ca vreti sa faceti un lucru bun si cu ajutorul lui Dumnezeu.Doar El Se poate milostivi de ei sa-i scoata din ratacirea lor si nu fara ca ei insisi sa vrea cu adevarat aceasta in adancul inimii lor!Nu va amagiti!Va vor trage din militantism in ecumenism sau in gandirea autonoma (=de capul vostru,fara sfatul lui Dumnezeu),va vor “scranti” logic(a),apoi va vor “innoi” cu “botezul pocaintei fratilor si surorilor” in barlogul sectei lor!De la mireasma la miasma nu-i decat un pas.Nu-l faceti!”

  cu totii avem de invatat unii de la altii…iar cine isi imagineaza ca stie multe,se minte pe sine…….

 36. camelia n. :

  Date: January 10, 2009 @ 2:04 am

 37. camelia n. :

  Date: January 10, 2009 @ 2:07 am

 38. camelia n. :

  Date: January 10, 2009 @ 12:27 pm

 39. mihailt :

  Date: January 10, 2009 @ 8:52 pm

  Dom-le stati asa ca articolul a ajuns in ziarul Lumina:
  http://www.ziarullumina.ro/articole;778;1;18149;0;Apa-minunea-lui-Dumnezeu!.html

  Curentul evolutionist teist care il incurajeaza acest articol sustine cateva erezii.
  De aceea mi-am cerut iertare ca ceea ce am scris seamana a erezie evolutionista teista.
  Nu mi-am cerut iertare de la Camelia care propovaduieste erezii ci de la Dumnezeu ca i-am judecat pe fratii din intreaga lume care sunt copii lui Dumnezeu cu toti.

  Erezii la curentul evolutionist teist:
  -modul de vedere al Iadului si al Raiului – se vad in mod simplist scolastic – cei mantuiti vad pe Dumnezeu ca lumina,bucurie cei osanditi il vad pe Dumnezeu ca intuneric si foc.
  Ca unii zic “harul lui Dumnezeu” tot aceeasi erezie este.

  Alta erezie grava:
  pentru ca nu cred ca Dumnezeu a creat lumea in stilul “a zis si s-a facut” sunt de acord cu uciderea de prunci pentru motivul ca altfel s-ar umple pamantul cu oamenii.

  Ce Domnul Iisus Hristos cand a inmultit pestii si painile oare nu a aratat ca la Dansul nimic nu este sa creeze materie din nimic?
  Ba ca se incredinteze cei care nu cred a aratat ca au ramas nu stiu cate cosuri cu farimituri.

  Caci oare nu Dumnezeu a creat padurile,pestii,animalele si intreg pamantul?
  Pai ce daca ar considera ca cine stie ce e nu ar putea oare sa ii piarda pe cei de fac asa cum a facut cu cei din Sodoma si Gomora?
  Da ce Dumnezeu e inactiv?
  Deci daca Dansul ii lasa sa foloseasca asa materia ca doar e materia Sa si Dansul a creat-o ce putem noi sa Ii cerem socoteala ce face cu ale Sale?

 40. mihailt :

  Date: January 10, 2009 @ 9:21 pm

  Iar ca Domnul nostru Iisus Hristos ne-a aratat in chip ca evolutionismul este erezie ne-o arata minunea inmultirii pestilor si a painilor:
  “9. Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâţia?
  10. Şi a zis Iisus: Faceţi pe oameni să se aşeze. Şi era iarbă multă în acel loc. Deci au şezut bărbaţii în număr ca la cinci mii.
  11. Şi Iisus a luat pâinile şi, mulţumind, a dat ucenicilor, iar ucenicii celor ce şedeau; asemenea şi din peşti, cât au voit.
  12. Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor Săi: adunaţi fărâmiturile ce au rămas, ca să nu se piardă ceva.
  13. Deci au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri de fărâmituri, care au rămas de la cei ce au mâncat din cele cinci pâini de orz.

  Sfanta Evanghelie de la Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan ,capitolul 6.

  Deci se arata ca Domnul nostru Iisus Hristos le-a facut pesti si paini cat au avut nevoie spre a manca.
  Caci nu scoti de la 5 paini 12 cosuri de faramaturi (de fapt cum vedem mai clar la Sfanta Evanghelie dupa Marcu este de fapt vorba de 12 cosuri cu faramaturi de la pesti si de la paini).

 41. ioana :

  Date: January 16, 2009 @ 1:58 pm

  Laurentiu, multumesc pentru raspunsul detaliat la intrebarile pe care ti le-am pus. Vroiam sa inteleg modul in care ai gandit si scopul pe care ti l-ai propus in realizarea si mentinerea acestui blog. E adevarat ca mai poti citi si printre randuri, insa autorii in general isi prefateaza lucrarile, proiectele, ca ceilalti sa poata sa inteleaga mai multe.

  Imi spui in raspuns: Lectura acestui blog, vorba aceea – no offence, nu-i obligatorie. Discutia legata de binecuvantari e una care ar necesita o tratare separata. Din modul in care pui problema, imi pare ca e o luare la rost… si nu stiu in ce calitate o faci.

  De cele mai multe ori prefer sa ma exprim direct si concis, si in acest fel am formulat si intrebarile mele pentru tine. Poate de aceea au parut agresive, desi eu n-am avut absolut nici o intentie de a te lua la rost. Poate ca subiectul binecuvatarilor ar trebui tratat separat, dar oricum ar trebui tratat. Si asta mai ales pentru ca multi din cititorii tai considera acest blog …minunat loc de împărtăşire şi descoperire a adevărului (vezi mai sus comentariul lui Marius Stefan). Acest loc e in vazul publicului larg, singur spui ca ai o audienta foarte mare. Deci nu poate sa devina un loc de descoperire si impartasire a adevarului (crestin-ortodox) decat daca are o binecuvantare cum se cuvine. Ma rog, dar tu clarifici aceasta problema raspunzandu-mi ca acest loc contine doar informatie care te anima si te intereseaza pe tine personal, nu-ti propui sa servesti interesului crestin-ortodox in general, ca in acest caz ar trebui sa privesti lucrurile mult dincolo de ce te anima pe tine personal, si ar fi multa mai multa munca si efort (asa e in slujirea lui Dumnezeu si a Bisericii Lui, si mai ales intr-o astfel de slujire nu trebuie sa facem lucrurile doar dupa capul nostru, ci cu binecuvantarea corespunzatoare).

  Ceea ce mi-ai raspuns tu mie e foarte bine sa auda (citeasca)toti cititorii blogului, sa nu mai confunde acest blog cu un loc de descoperire si impartasire a adevarului. Chiar ar fi fost foarte benefic sa fi pus de la inceput o prefata, introducere in acest sens la blog. In concluzie intrebarile mele nu sunt o luare la rost (desi asa ti-au sunat), iar calitatea in care le-am pus e cea de cititor (care e si crestin-ortodox pe deasupra) al unui blog dintr-un spatiu public, blog care abordeaza predominant tematica crestin-ortodoxa. Si am facut si in numele altor cititori care sunt curiosi sa stie mai multe. Ctitorii au dreptul sa fie avizati, informati asupra tuturor aspectelor privind informatia de pe un blog, pentru ca o data ce e publicata aici, aceasta informatie devine publica.

 42. ioana :

  Date: January 16, 2009 @ 2:30 pm

  Cu ce te incalzeste daca e parintele x, y sau z? De ce e important CINE anume e? Vrei sa-l pui in tema, sa-l avertizezi?

  Nu ma interesa un nume, ci calitatea celui care a dat binecuvantarea (bineinteles in cazul in care aceasta chiar exista, ca nu scrie nicaierea pe blog ca exista o astfel de binecuvantare in acest proiect: prin intrebare puneam si problema existentei acestei binecuvantari). Poate orice preot sa dea binecuvantare cuiva ca sa se adeseze unui public asa de larg cum ai tu? Pentru ca, asa cum am scris mai sus, temele crestin-ortodoxe nu pot fi abordate oricum si oriunde in public, in vazul unui public foarte numeros, trebuie sa ne asumam responsabilitatea si calitatea in care o facem cand abordam astfel de teme, si trebuie mai ales sa o facem spre folosul publicului numeros spre care ne adresam, si pana la urma in folosul Bisericii ortodoxe (daca suntem crestin-ortodocsi). In acest sens, desi pe mine nu ma interesa nici un fel de nume in mod special, tu mi-ai ridicat mingea la fileu prin raspuns, si te intreb: Daca intr-adevar exista cineva care a binecuvantat acest proiect, aceasta publicatie, acest blog, caci un blog e o publicatie pana la urma, cu o anumita audienta, chiar daca e pe WEB – nu e o „aplicatie web” oarecare -, de ce nu si-ar asuma public acest lucru? De ce n-ai face tu publica aceasta informatie privind blogul tau?. Deci in primul rand era important daca aceasta binecuvantare exista, restul intrebarilor pe care mi le-ai adresat in raspuns sunt pe langa orice discutie serioasa. Ideea era in ce calitate faci tu acest blog.. E mult mai important decat in ce calitate intreb eu, care sunt un cititor oarecare. Tu ai responsabilitatea publica, cititorii pot sa te-ntrebe orice in legatura cu acest blog, ca sa se lamureasca.

 43. ioana :

  Date: January 16, 2009 @ 3:16 pm

  Imi spui: Observ ca-mi sugerezi ca-mi trebuia binecuvantarea Prea Fericitului (oare voiai sa spui – Prea Sfintitului?)…
  Desigur ca am vrut sa spun binecuvantarea Prea Sfintitului, am scris din greseala Prea Fericitului. Eu am intrat direct pe acest post pe blogul tau. Cautam oarece pe Internet. Apoi am observat ca ai un intreg director cu articole de-ale Prea Sfintitului Calinic. Eu nu iti sugerez nimic. Insa nu cred ca cineva poate posta in propria sa publicatie (blog) articolele unui arhiereu fara o aprobare, binecuvantare corespunzatoare, mai ales cand e un crestin care intelege ca face parte din Biserica si o slujeste pe aceasta. Ca nu e ca si cum copiez eu un articol pe un CD, sau il imprim pe o foaie si il dau la doi vecini. Cum nu scrie nicaierea cum ai facut aceasta, eu te-am intrebat, doar pentru ca am vrut sa ma lamuresc. Cu ocazia asta se vor fi lamurit si altii care iti citesc blogul. Orisicum, ai facut din aceasta postare prilej de niste discutii urate (vezi comentariile), si fara de nici un folos real pentru cititori.
  Pacat, pentru ca Boboteaza e un prilej sa ne umplem de setea pentru cele inalte, nu sa „racaim” prin cuvinte, cum racaie gainile prin culturile din gradina sau pe camp, pentru ca altceva nu stiu sa faca. Cuvantul Prea Sfintitului Calinic e foarte frumos. Are insa o constructie literara mai aparte. Era de folos sa-l publici impreuna cu o „exegeza” elaborata a textului, sa o faci spre un folos. Chiar sa continui textul, sa faci cuvantul un prilej de o invatatura dincolo de text, si inspirata chiar de text. Pentru ca asta e cuvantul unui arhiereu. O inspiratie, o punere de inceput (bun) pentru crestini, care presupune o continuare din partea credinciosilor, o continuare care insa se poate face doar cu efort. Degeaba iei textul dintr-un loc si il publici (multiplici) in altul, si nu faci nici un folos din asta, ba chiar din contra.

  Ca un „studiu de caz” in sensul celor ce le-am discutat aici. Daca un credincios intr-o parohie, se gandeste sa ia sa zicem un articol care i-a placut lui publicat de un arhiereu, sa-l multiplice si sa il imprastie pe la toti in biserica, sau chiar la toata parohia. Intrebare practica: Cum trebuie sa faca aceasta? Sa ceara mai intai binecuvantare de la preot, sa se sfatuiasca cu el, sau sa purceada direct la cele ce le are in cap sa faca?

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.