Lumina lui Dumnezeu va patrunde in camara sufletului, cuvant arhieresc

4:20 pm PS Calinic Argatu

PS Calinic, Episcop al Argesului si Muscelului

† Calinic Argatu, Episcop al Argeşului şi Muscelului

Potrivit Cuvântului lui Dumnezeu şi ştiind fiecare firea sa, putem spune că toţi suntem păcătoşi, mai mult sau mai puţin. Este greşit să se condamne orice om păcătos din lumea aceasta, pentru că Dumnezeu a spus: „Nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu!” (Iezechiel 33, 11).

Aşadar, Iisus a venit să mântuiască lumea de păcat, să salveze omul de sub tirania vrăjmaşului „care caută să ne înghită ca un leu”. (I Petru 5, 8).

Iisus ne-a arătat limpede „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14,6).

Ne-a arătat Calea pe care să mergem!

Ne-a lăsat Adevărul despre viaţă şi Împărăţia lui Dumnezeu;

Ne-a lăsat jertfa Sa ca să trăim într-o viaţă adevărată, plină de lumina bucuriei nesfârşite.

Oricât ne-am strădui noi, păcatul îşi face mereu vădită prezenţa în viaţa noastră de zi cu zi.

Doar o vieţuire corectă şi susţinută în bucuria poruncilor dumnezeieşti ne poate salva de la pierzanie.

Nu se cunoaşte în istoria cuminte a lumii, religioasă şi laică, să se fi legiferat boala sub toate formele ei, păcatul sub toate aspectele, prostia, lenevia, crima, impostura, cinismul, huliganismul, hoţia, beţia, fumatul şi alte rele ce bântuie biata fiinţă umană.

Că ele există pretutindeni pe pământ şi fac casă comună cu mulţi dintre noi este foarte adevărat. Dar a legifera răul sub toate aspectele lui este o mare pustiire.

Suntem siguri că până la urmă ne săturăm de starea de păcătoşenie – adică ne apucă greaţa – şi, într-o bună zi, lumina lui Dumnezeu va pătrunde în cămara sufletului şi a trupului nostru şi ne vom lepăda de toate păcatele lumii.

Aşadar, pentru a nu bea păcatul păcătoşeniei, este potrivit să ne oprim din vreme şi să întrebăm pe Dumnezeu dacă aprobă astfel de abateri de la legea Lui. Aceasta înseamnă – după cum se ştie – frică de Dumnezeu şi sfială de oameni.

Dorinţele exprimate – în virtutea libertăţii şi drepturilor omului, de a se legifera şi căsătoria între bărbaţi precum şi alte „drepturi” ce decurg din această stare, vin în contradicţie hotărâtă cu învăţăturile lui Iisus Hristos, Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi Sfintele Canoane şi deci, nu pot fi aprobate de Biserica Ortodoxă al cărei Cap este Hristos.

Nu suntem de capul nostru în lumea aceasta şi nu putem să ne permitem abateri de la legea lui Dumnezeu care trebuie cunoscută şi întrupată în viaţa noastră de zi cu zi.

Altcum, vor veni vremuri şi mai grele peste lumea aceasta!

Sursă: Observator Argeşean

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.