O imagine cat o mie de cuvinte. Katerinca 2005

6:35 am LD. Insomnii

Laurenţiu Dumitru

Citesc de ceva vreme din scrierile Sfântului Vasile cel Mare. El are o Omilie deosebită (a IX-a) numită Dumnezeu nu este autorul relelor. În acest text Sfântul spune printre altele: (…) Epidemiile care se abat asupra oraşelor şi popoarelor, uscăciunea văzduhului, nerodirea pământului, ca şi toate celelalte nenorociri, care se întâmplă în viaţa fiecăruia, au scopul de a opri creşterea răutăţii. Deci, Dumnezeu trimite nişte nenorociri ca acestea, ca să înlăture naşterea adevăratelor nenorociri. Bolile trupeşti şi nenorocirile din afară sunt făcute pentru zăgăzuirea păcatului. Deci, Dumnezeu distruge răul; dar răul nu este de la Dumnezeu. Pentru că şi doctorul înlătură boala, nu bagă în trup boala. Distrugerile oraşelor, cutremurele, inundaţiile, zdrobirea armatelor, naufragiile şi pieirea a nenumărate vieţi omeneşti, pricinuite de pământ, de mare, de văzduh, de foc sau de oricare altă cauză, se întâmplă spre înţelepţirea supravieţuitorilor, că Dumnezeu înţelepţeşte prin plăgi obşteşti răutatea oamenilor. Propriu vorbind, rău este numai păcatul; păcatul, mai ales, merită denumirea de rău; iar păcatul depinde de voinţa noastră; stă în puterea noastră de a ne depărta de răutate sau de a fi răi. Unele rele ne sunt date de Dumnezeu ca nişte încercări, pentru arătarea bărbăţiei noastre, ca lui Iov, care a fost lipsit de copii, a pierdut într-o clipită toată averea sa şi a fost lovit cu bube; alte rele sunt trimise de Dumnezeu pentru vindecarea păcatelor, ca lui David care, aducând ruşine asupra casei lui, a fost pedepsit pentru pofta lui nelegiuită.
Cuvântul Sfântului Vasile ar fi trebuit să circule printre creştinii noştri spre luare aminte şi înţelepţire. Eu am făcut ce-am putut. L-am forward-at unor prieteni, l-am publicat într-o revistă religioasă… Iată, Bunul Dumnezeu ne face un bine, vrea să ne trezească la Viaţă… Dar ce facem noi, ce învăţăm din toate acestea? Răspunsul l-am găsit abia când am dat pe internet peste o poză (Vrancea, România, 2005)!

Katerinka 2005

Din păcate acesta-i răspunsul românului la lecţia lui Dumnezeu!
Dacă vreţi să salvaţi în calculator această imagine veţi vedea că deja are un nume inspirat pus de cei de la Altermedia: katerinca 2005!

One Response
  1. dani :

    Date: January 31, 2008 @ 6:51 pm

    trist si adevarat

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.